IDEA KIELCE TO WSPÓŁTWORZENIE MIASTA
PRZEZ LUDZI I DLA LUDZI

Rozwój społeczeństwa informacyjnego wymaga podejmowania działań zmierzających do coraz szerszego udostępniania i wykorzystania informacji. Chcemy aby Idea Kielce stała się platformą komunikacji i współpracy w relacjach władz samorządowych ze społecznością lokalną, pozwalającą w jeszcze szerszym stopniu na współuczestniczenie społeczności w zintegrowanym zarządzaniu miastem, dzięki temu bardziej bezpiecznym, efektywniej zarządzanym, dbającym o jakość życia mieszkańców w zdrowym środowisku. Udostępniamy serwisy informacyjne przystosowane do aktywnej współpracy on-line i mamy nadzieję, że dzięki entuzjazmowi osób zainteresowanych przyszłością naszego miasta będziemy je wspólnie ulepszać, aby żyło się w nim lepiej.AKTUALNOŚCI


Konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.3. RADOMSKA – ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego, ul. Świętego Pawła i ul. Folwarcznej”

2016-09-21 / Kielce

więcej...

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności”

2016-09-07 / Kielce

więcej...

Konsultacje społeczne inwestycji pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 786 w zachodniej części miasta Kielce (odcinek od granicy miasta do ul. Wystawowej)”

2016-09-01 / Kielce, Malików - Ślichowice

więcej...

Konsultacje społeczne Planu Mobilności dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz prognozy oddziaływania na środowisko

2016-07-28 / Kielce

więcej...

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn.: "Budowa ul. Karczunek w Kielcach na odcinku od ul. Witosa do skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Sikorskiego"

2016-07-28 / Kielce, ul. Witosa, ul. Radomska

więcej...

Raport z konsultacji społecznych w sprawie projektu rozbudowy ul. Zagnańskiej i ul. Witosa w Kielcach wraz z połączeniem ul. Witosa z ul. Radomską!

2016-07-27 / Kielce, ul. Witosa, ul. Radomska

więcej...

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 MPZP terenu „KIELCE CENTRUM – OBSZAR I.2 CENTRUM - Paderewskiego” na obszarze miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko

2016-07-05 / Kielce

więcej...

Wyniki ankiety dotyczącej przebiegu linii komunikacji miejskiej w Kielcach!

2016-07-01 / Kielce

więcej...

Raport z z konsultacji społecznych dla inwestycji pn.: „Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od ronda Czwartaków do granicy miasta”

2016-06-24 / Kielce

więcej...KONTAKT

Urząd Miasta Kielce

Wydział Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju

tel. 41 36 76 558


Napisz do nas  

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE