Aktualności

...

Założenia POLITYKI PARKINGOWEJ - parking wielopoziomowy na Placu Wolności w Kielcach

2018-12-11 / Kielce

Uwagi można składać w dniach 12.12.2018 r. - 31.12.2018r

zobacz


...

RZEŹBA AUTORSTWA JÓZEFA OPALI - GDZIE JĄ POSTAWIĆ?

2018-12-06 / Kielce

W związku z koniecznością przeniesienia rzeźby wybieramy dla niej lokalizację

zobacz


...

ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI

2018-11-27 / Kielce

Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych.

zobacz


...

PARKINGOWE POTRZEBY KIELCZAN

2018-11-07 / Chcemy lepiej poznać potrzeby dotyczące parkingów osiedlowych. Ankieta opracowana na Politechnice Wrocławskiej

Zwracamy się do wszystkich mieszkańców naszego miasta, a w szczególności do mieszkańców osiedli wielorodzinnych, z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej problemów i potrzeb związanych z parkowaniem na kieleckich osiedlach. Wasza opinia pomoże nam lepiej zrozumieć potrzeby i wyzwania dotyczące kwestii parkingów osiedlowych oraz posłuży do opracowania optymalnych rozwiązań.
Ankietę opracowano na Politechnice Wrocławskiej. Publikacja w oparciu o Porozumienie pomiędzy Miastem Kielce a Politechniką Wrocławską, Wydział Architektury, 2017 r.

zobacz


...

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce

2018-10-29 / Kielce

Prezydent Miasta Kielce zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce. PGN to dokument strategiczny wyznaczający cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), a także poprawy jakości powietrza. Wyłożenie odbywać się będzie w dniach 29.10.2018 r. - 19.11.2018 r.

zobacz


...

PARKING WIELOPOZIOMOWY - KIELCE – ZACHÓD - OBSZAR V.7.2 w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Podklasztornej

2018-10-26 / Kielce

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE – ZACHÓD - OBSZAR V.7.2 w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Podklasztornej – parking wielopoziomowy” oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko. Plan dotyczy terenu położonego w zachodniej części miasta, w rejonie ul. Krakowskiej i Podklasztornej. Uwagi i wnioski można składać do 26.11.2018 r.

zobacz


...

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Kielce na lata 2018-2022

2018-10-23 / Kielce

Zrównoważony rozwój jest nie tylko koncepcją kompleksowej ochrony środowiska, ale przede wszystkim nowoczesną strategią zmierzającą do zapewnienia: trwałości rozwoju gospodarczego przy zapewnieniu dostępu do zasobów przyrodniczych obecnemu i następnym pokoleniom

zobacz


...

Za nami warsztaty 3 po 3 – jedyne w swoim rodzaju wydarzenie przeznaczone dla wszystkich pasjonatów nowych technologii

2018-10-17 / Kielce

Zobacz galerię zdjęć z warsztatów poświęconych nowym technologiom o nazwie "3po3". Organizatorem już drugiej edycji tego wydarzenia była Aleksandra Majchrzak - jedna z uczestniczek naszego Hackathon Idea Kielce 2018. Byliśmy partnerami tego wydarzenia.

zobacz


...

Każdy mieszkaniec Kielc może mieć wkład w opracowanie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu

2018-10-12 / Kielce

Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców to nowatorski projekt Ministerstwa Środowiska, którego głównym celem jest ocena wrażliwości na zmiany klimatu największych polskich miast i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń.Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu (MPA) powstaną we współpracy władz, mieszkańców i ekspertów . MPA uwzględnią lokalne uwarunkowaniai problemy miast, z których każde ma inną specyfikę i strukturę, różnią się także pod względem zagrożeń i trudności, z którymi się mierzą. Wdrożenie MPA realnie zmieni codzienność mieszkańców miast. Zmodernizowane systemy ochrony przeciwpowodziowej, efektywne schematy gospodarowania zasobami wodnymi czy rozwój systemów informowania i ostrzegania przed zagrożeniami sprawi, że mieszkańcy poczują się bezpieczniej. Estetyczne zmiany w infrastrukturze miejskiej i na terenach zielonych, obniżenie ryzyka termicznego, poprawa warunków mieszkaniowych i inwestycyjnych za sprawą planów zagospodarowania przestrzeni miejskiej – to wszystko wpłynie na komfort życia w mieście i ograniczenie ryzyka, które płynie ze skutków zmian klimatu.

zobacz


...

PRZEBUDOWA DWORCA PKP

2018-10-09 / Kielce

Jednym z elementów przebudowy dworca PKP w Kielcach wraz z otoczeniem i infrastrukturą (tunel, parking, perony, potrzeby osób niepełnosprawnych, połączenie z dworcem autobusowym itd.) jest przedpole dworca, tj. plac Niepodległości – pełniący od lat funkcję parkingu. Planowane rozwiązanie problemu parkowania (parking nad torami) stwarza szansę, aby plac Niepodległości ukształtować jako wysokiej jakości przestrzeń publiczną, przyjazną dla ludzi, wyposażoną w zieleń, małą architekturę, i budującą pozytywny wizerunek miasta. O tym, jak szczegółowo będzie wyglądać nowa przestrzeń placu, zdecyduje ogłoszony niebawem konkurs urbanistyczno-architektoniczny. Jednakże, przygotowując warunki i wytyczne konkursowe oraz wieloaspektowe analizy, napotkaliśmy na pewien ciekawy, trudny do rozwiązania dylemat. W bardzo prostym ujęciu polega on na schematycznej decyzji: czy przestrzeń reprezentacyjną placu związać bezpośrednio z budynkiem dworca (wariant „A”) czy też połączyć ją w jedną całość ze strefą przystanków (wariant „B”). Oczywiście, z ww. decyzjami wiąże się lokalizacja koniecznego pasma dojazdowego dla ruchu kołowego (podjazd, taxi, kiss&ride). Jedynym „twardym” założeniem na tym etapie jest umieszczenie istniejącego pomnika na przedłużeniu osi ulicy Sienkiewicza. W obu rozwiązaniach można doszukiwać się zalet i wad. Wstępne opinie profesjonalistów są bardzo zróżnicowane – dlatego postanowiliśmy zebrać opinie użytkowników przestrzeni: mieszkańców i podróżnych. Prosimy o nie zwracanie uwagi na szczegółowe rozwiązania projektowe (to tylko przykładowe aranżacje, realizowana będzie wizja konkursowa) a swoje preferencje odnosić wyłącznie do schematu organizacji przestrzeni. Dodatkowe uwagi lub postulaty zawrzeć można w polu przeznaczonym na komentarz.

zobaczUżywamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE