Aktualności

...

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020

2016-12-07 / Kielce

Prezydent Miasta Kielce informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości:
1) zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, tj.:
- uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,
- dokumentem „Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020”,
- prognozą oddziaływania na środowisko do „Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020”,
2) składania uwag i wniosków w terminie do 30 grudnia 2016 r.

zobacz


...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.4.3. RADOMSKA – ulica Biskupa Mieczysława Jaworskiego"

2016-12-02 / Kielce

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.3. RADOMSKA – ul. Biskupa Mieczysława" Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 02.12.2016 r. do 05.01.2017 r.

zobacz


...

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn. "Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego"

2016-11-14 / Kielce, plac Wolności

W związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowej, w dniach 14.11.2016 r. – 28.11.2016 r. przeprowadza się konsultacje społeczne. Materiały informacyjne zawierające opis i rysunki przedsięwzięcia dostępne są również na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach (www.mzd.kielce.pl)

Materiały będą udostępnione także w siedzibie MZD, przy ul. Prendowskiej 7, w sali konferencyjnej, w trakcie trwania konsultacji w każdą środę i czwartek w godzinach 10.00-14.00

zobacz


...

Raport z konsultacji inwestycji pn. "Budowa ul. Karczunek w Kielcach..."

2016-10-27 / Kielce, ul. Karczunek

Na stronie konsultacji społecznych dostępny jest Raport z konsultacji społecznych dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa ul. Karczunek w Kielcach na odcinku od ul. Witosa do skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Sikorskiego. Niniejszy raport stanowi podsumowanie przebiegu konsultacji oraz zbilansowanie wniosków złożonych przez osoby i instytucje zainteresowane.

zobacz


...

Raport z konsultacji społecznych inwestycji "Rozbudowa ul. Wojska Polskiego..."

2016-10-14 / Kielce, ul. Wojska Polskiego

Na stronie konsultacji społecznych inwestycji pn.: "Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej" na odcinku od ul. Prostej do ul. Tarnowskiej dostępny jest Raport końcowy z konsultacji wraz z wnioskami ze spotkania odbytego w dniu 17.08.2016 r. z przedstawicielami Policji, Biura Zarządzania Ruchem Drogowym w Kielcach, Miejskiego Zarządu Dróg, Pełnomocnika Prezydenta ds. infrastruktury rowerowej, Zarządu Transportu Miejskiego.

zobacz


...

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn.: "Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ul.Zagnańskiej z Witosa”

2016-10-10 / Kielce

W związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowej, w dniach 10.10.2016 r. – 24.10.2016 r. przeprowadza się konsultacje społeczne. Materiały informacyjne zawierające opis i rysunki przedsięwzięcia dostępne są również na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach (www.mzd.kielce.pl)

Materiały będą udostępnione także w siedzibie MZD, przy ul. Prendowskiej 7, w sali konferencyjnej, w trakcie trwania konsultacji we wtorki i środy w godzinach od 12:00 do 16:00.

zobacz


...

Konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.3. RADOMSKA – ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego, ul. Świętego Pawła i ul. Folwarcznej”

2016-09-21 / Kielce

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.3. RADOMSKA – ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego, ul. Świętego Pawła i ul. Folwarcznej” na obszarze miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski dotyczące wymienionego projektu można składać w terminie do dnia 11.11.2016 r.

zobacz


...

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności”

2016-09-07 / Kielce

W związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowej w dniach 07.09.2016r. – 27.09.2016r. przeprowadza się konsultacje społeczne. Materiały informacyjne zawierające opis i rysunki przedsięwzięcia są dostępne na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach (www.mzd.kielce.pl) oraz Urzędu Miasta Kielce na platformie „Idea Kielce” – Konsultacje Społeczne (www.konsultacje.kielce.eu).

zobacz


...

Konsultacje społeczne inwestycji pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 786 w zachodniej części miasta Kielce (odcinek od granicy miasta do ul. Wystawowej)”

2016-09-01 / Kielce, Malików - Ślichowice

W związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowej, w dniach 01.09.2016 r. – 21.09.2016 r. przeprowadza się konsultacje społeczne. Materiały informacyjne zawierające opis i rysunki przedsięwzięcia dostępne są w serwisie Idea Kielce (www.idea.kielce.eu) oraz na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach (www.mzd.kielce.pl)

zobacz


...

Konsultacje społeczne Planu Mobilności dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz prognozy oddziaływania na środowisko

2016-07-28 / Kielce

Prezydent Miasta Kielce informuje o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: „Plan mobilności dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko, przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu z udziałem społeczeństwa.
Projekt „Plan mobilności dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” określa w sposób kompleksowy możliwości transportowe na wskazanym w planie obszarze.
Zainteresowani mogą wnosić uwagi/wnioski do wymienionego planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2016 r.

zobaczUżywamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE