Aktualności

...

"Zmiana Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce" objmująca trzy obszary: rejon ul. Ciekockiej, tereny na wschód od Wietrzni oraz Psie Górki.

2017-03-24 / Kielce

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 21.04.2017 r

zobacz


...

Wyniki ankiety na temat lini nocnej w Kielcach

2017-03-20 / Kielce

zobacz


...

Zmiana Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE WSCHÓD – OBSZAR III.3 OSTROGÓRKA – Wojska Polskiego”

2017-02-23 / Kielce

zobacz


...

Zmina Nr 14 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce

2017-02-22 / 

zobacz


...

Nowa linia nocna w Kielcach

2017-02-21 / Kielce

zobacz


...

Przebudowa Placu Wolności w Kielcach Wyniki konsultacji społecznych

2017-02-15 / Kielce

zobacz


...

Parkingi wielopoziomowe w Kielcach

2017-02-14 / Kielce

Prezydent Miasta Kielce informuje o spotkaniach z mieszkańcami w ramach drugiego etapu konsultacji społecznych idei budowy wielopoziomowych parkingów na obrzeżach osiedli mieszkaniowych. Pierwotnie idea budowy parkingów wielopoziomowych zakładała 8 lokalizacji w Kielcach. Miasto zrezygnowało zupełnie z obiektów po północnej stronie ulicy Sandomierskiej oraz w pobliżu ulic Grunwaldzkiej i Jagiellońskiej. Po spotkaniu z mieszkańcami osiedla Podkarczówka, dołożono natomiast propozycję ulokowania parkingu na rogu ulic Krakowskiej i Podklasztornej. Zatem obecnie mowa jest o siedmiu lokalizacjach w mieście.

zobacz


...

Wyniki ankiety na temat Budżetu Obywatelskiego Kielc 2017

2017-01-30 / Kielce

zobacz


...

Wnioski do mpzp „KIELCE ZACHÓD - OBSZAR NIEWACHLÓW II” (w rejonie ulic: Batalionów Chłopskich, Malików)

2017-01-23 / Kielce, Niewachlów

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o o podjęciu przez Radę Miasta Kielce uchwały Nr XXXIV/727/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ZACHÓD - OBSZAR NIEWACHLÓW II” (w rejonie ulic: Batalionów Chłopskich, Malików) oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Obszar objęty zmianą Nr 1 obejmuje tereny oznaczone w obowiązującym planie miejscowym: 6.KDW, 10.KDL, 4.P/U1, 3.P/U1, 10.U1. Położony jest w północno-zachodniej części miasta, w pobliżu skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich i ul. Malików.

zobacz


...

Wnioski do mpzp "KIELCE POŁUDNIE - OBSZAR IV.2.2: U ZBIEGU ULIC WRZOSOWEJ I KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI"

2017-01-20 / Kielce, Wrzosowa

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o o podjęciu przez Radę Miasta Kielce uchwały Nr XXXIV/728/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE POŁUDNIE - OBSZAR IV.2.2: U ZBIEGU ULIC WRZOSOWEJ I KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI” oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Plan dotyczy terenu położonego w południowej części miasta, w rejonie ulic Wrzosowej i Popiełuszki.

zobaczUżywamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE