Aktualności

...

Raport z konsultacji społecznych w sprawie projektu rozbudowy ul. Zagnańskiej i ul. Witosa w Kielcach wraz z połączeniem ul. Witosa z ul. Radomską!

2016-07-27 / Kielce, ul. Witosa, ul. Radomska

Na stronie Miejskiego Zarządu Dróg oraz platformie Idea Kielce Konsultacje Społeczne dostępny jest już raport z konsultacji społecznych dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ul. Zagnańskiej i ul. Witosa w Kielcach wraz z połączeniem ul. Witosa z ul. Radomską".

zobacz


...

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 MPZP terenu „KIELCE CENTRUM – OBSZAR I.2 CENTRUM - Paderewskiego” na obszarze miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko

2016-07-05 / Kielce

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 MPZP terenu „KIELCE CENTRUM – OBSZAR I.2 CENTRUM - Paderewskiego” na obszarze miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Nr 1 planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.07.2016 r. o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, ul. Rynek 1 – sala konferencyjna, I piętro.

Zainteresowani mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Nr 1 wyżej wymienionego planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 19.08.2016 r.

zobacz


...

Wyniki ankiety dotyczącej przebiegu linii komunikacji miejskiej w Kielcach!

2016-07-01 / Kielce

Na naszej stronie dostępne są już wyniki ankiety dotyczącej przebiegu każdej z 68 funkcjonujących linii komunikacji miejskiej w Kielcach. Zebrane informacje zostaną wykorzystane w pracach projektowych zmieniających obecny układ sieci komunikacyjnej z uwzględnieniem oczekiwań przewozowych pasażerów.

zobacz


...

Raport z z konsultacji społecznych dla inwestycji pn.: „Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od ronda Czwartaków do granicy miasta”

2016-06-24 / Kielce

Dostępny jest Raport z z konsultacji społecznych dla inwestycji pn.: „Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od ronda Czwartaków do granicy miasta”. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

zobacz


...

Budżet Obywatelski - znamy wyniki głosowania!

2016-06-14 / Kielce

Trzy zadania duże i jedenaście małych zostanie zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w 2017 r. Ważny głos w tegorocznym głosowaniu na zadania, które będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego oddało 52 tysiące 411 osób. Pierwotnie na zadania duże zaplanowano 3,5 miliona złotych, a na małe - 1,5 miliona, ale Prezydent Miasta podjął decyzję o zwiększeniu tej kwoty o 900 tysięcy w pierwszej grupie i 50 tysięcy - w tej drugiej, aby można było zrealizować zadania, które znalazły się na granicy określonej puli pieniędzy.

zobacz


...

Przedłużamy ankietę - Którędy przez Kielce?

2016-05-10 / Kielce

Ze względu na duże zainteresowanie ankietą dotyczącą przebiegu tras autobusowych Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach postanowił przedłużyć ankietę do 30 czerwca.

zobacz


...

Którędy przez Kielce?

2016-05-09 / Kielce

W związku ze zmieniającymi się nieustanie potrzebami przewozowymi mieszkańców Kielc, Zarząd Transportu Miejskiego serdecznie zaprasza do udziału w ankiecie, w której istnieje możliwość przedstawienia własnej propozycji przebiegu każdej z 68 funkcjonujących linii komunikacji miejskiej. Zebrane informacje zostaną wykorzystane w pracach projektowych zmieniających obecny układ sieci komunikacyjnej z uwzględnieniem oczekiwań przewozowych pasażerów.

zobacz


...

Przystąpienie do sporządzenia MPZP „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.11.2. JANÓW – ZALESIE II – ŁOPUSZNIAŃSKA” na obszarze miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko

2016-05-06 / Kielce

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o podjęciu Uchwały Nr LII/943/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 07 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.11.2. JANÓW – ZALESIE II – ŁOPUSZNIAŃSKA” na obszarze miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Plan obejmuje teren przylegający do zachodniej granicy Miasta Kielce z gminą Piekoszów (miejscowość Janów), położony po stronie południowej i północnej ulicy Łopuszniańskiej.

zobacz


...

Gmina Kielce - Gminą na 5!

2016-04-22 / Kielce

W piątek 22 kwietnia br. przedstawiciele Urzędu Miasta Kielce wzięli udział w Forum Gmin na 5!. Wydarzenie to jest organizowane corocznie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i ocenia dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców. W tym roku Kielce po raz pierwszy znalazły się w gronie laureatów konkursu, zajmując drugie miejsce po Toruniu. Wśród nagrodzonych gmin z terenu województwa świętokrzyskiego znalazło się także Skarżysko Kamienna.

zobacz


...

Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu rozbudowy ul. Zagnańskiej i ul. Witosa w Kielcach wraz z połączeniem ul. Witosa z ul. Radomską!

2016-04-13 / Kielce, ul. Witosa, ul. Radomska

W dniu 12.04.2016 r. zakończyły się konsultacje społecznie w sprawie projektu rozbudowy ul. Zagnańskiej
i ul. Witosa w Kielcach wraz z połączeniem ul. Witosa z ul. Radomską. Dziękujemy za wszystkie zgłoszone uwagi.

zobacz



Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE