Aktualności

...

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn. "Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego"

2016-11-14 / Kielce, plac Wolności

W związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowej, w dniach 14.11.2016 r. – 28.11.2016 r. przeprowadza się konsultacje społeczne. Materiały informacyjne zawierające opis i rysunki przedsięwzięcia dostępne są również na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach (www.mzd.kielce.pl)

Materiały będą udostępnione także w siedzibie MZD, przy ul. Prendowskiej 7, w sali konferencyjnej, w trakcie trwania konsultacji w każdą środę i czwartek w godzinach 10.00-14.00

zobacz


...

Raport z konsultacji inwestycji pn. "Budowa ul. Karczunek w Kielcach..."

2016-10-27 / Kielce, ul. Karczunek

Na stronie konsultacji społecznych dostępny jest Raport z konsultacji społecznych dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa ul. Karczunek w Kielcach na odcinku od ul. Witosa do skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Sikorskiego. Niniejszy raport stanowi podsumowanie przebiegu konsultacji oraz zbilansowanie wniosków złożonych przez osoby i instytucje zainteresowane.

zobacz


...

Raport z konsultacji społecznych inwestycji "Rozbudowa ul. Wojska Polskiego..."

2016-10-14 / Kielce, ul. Wojska Polskiego

Na stronie konsultacji społecznych inwestycji pn.: "Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej" na odcinku od ul. Prostej do ul. Tarnowskiej dostępny jest Raport końcowy z konsultacji wraz z wnioskami ze spotkania odbytego w dniu 17.08.2016 r. z przedstawicielami Policji, Biura Zarządzania Ruchem Drogowym w Kielcach, Miejskiego Zarządu Dróg, Pełnomocnika Prezydenta ds. infrastruktury rowerowej, Zarządu Transportu Miejskiego.

zobacz


...

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn.: "Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ul.Zagnańskiej z Witosa”

2016-10-10 / Kielce

W związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowej, w dniach 10.10.2016 r. – 24.10.2016 r. przeprowadza się konsultacje społeczne. Materiały informacyjne zawierające opis i rysunki przedsięwzięcia dostępne są również na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach (www.mzd.kielce.pl)

Materiały będą udostępnione także w siedzibie MZD, przy ul. Prendowskiej 7, w sali konferencyjnej, w trakcie trwania konsultacji we wtorki i środy w godzinach od 12:00 do 16:00.

zobacz


...

Konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.3. RADOMSKA – ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego, ul. Świętego Pawła i ul. Folwarcznej”

2016-09-21 / Kielce

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.3. RADOMSKA – ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego, ul. Świętego Pawła i ul. Folwarcznej” na obszarze miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski dotyczące wymienionego projektu można składać w terminie do dnia 11.11.2016 r.

zobacz


...

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności”

2016-09-07 / Kielce

W związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowej w dniach 07.09.2016r. – 27.09.2016r. przeprowadza się konsultacje społeczne. Materiały informacyjne zawierające opis i rysunki przedsięwzięcia są dostępne na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach (www.mzd.kielce.pl) oraz Urzędu Miasta Kielce na platformie „Idea Kielce” – Konsultacje Społeczne (www.konsultacje.kielce.eu).

zobacz


...

Konsultacje społeczne inwestycji pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 786 w zachodniej części miasta Kielce (odcinek od granicy miasta do ul. Wystawowej)”

2016-09-01 / Kielce, Malików - Ślichowice

W związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowej, w dniach 01.09.2016 r. – 21.09.2016 r. przeprowadza się konsultacje społeczne. Materiały informacyjne zawierające opis i rysunki przedsięwzięcia dostępne są w serwisie Idea Kielce (www.idea.kielce.eu) oraz na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach (www.mzd.kielce.pl)

zobacz


...

Konsultacje społeczne Planu Mobilności dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz prognozy oddziaływania na środowisko

2016-07-28 / Kielce

Prezydent Miasta Kielce informuje o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: „Plan mobilności dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko, przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu z udziałem społeczeństwa.
Projekt „Plan mobilności dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” określa w sposób kompleksowy możliwości transportowe na wskazanym w planie obszarze.
Zainteresowani mogą wnosić uwagi/wnioski do wymienionego planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2016 r.

zobacz


...

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn.: "Budowa ul. Karczunek w Kielcach na odcinku od ul. Witosa do skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Sikorskiego"

2016-07-28 / Kielce, ul. Witosa, ul. Radomska

W związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowej w dniach 28.07.2016r. – 11.08.2016r. przeprowadza się konsultacje społeczne. Materiały informacyjne zawierające opis i rysunki przedsięwzięcia są dostępne w serwisie Idea Kielce (>>zobacz<<) oraz na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach (www.mzd.kielce.pl).
Przedsięwzięcie swym zakresem będzie obejmować rozbudowę ul. Karczunek na odcinku od ul. Jeleniowskiej do połączenia z ul. Witosa wykonywanej w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Zagnańskiej i ul. Witosa w Kielcach wraz z połączeniem ul. Witosa z ul. Radomską”.

zobacz


...

Raport z konsultacji społecznych w sprawie projektu rozbudowy ul. Zagnańskiej i ul. Witosa w Kielcach wraz z połączeniem ul. Witosa z ul. Radomską!

2016-07-27 / Kielce, ul. Witosa, ul. Radomska

Na stronie Miejskiego Zarządu Dróg oraz platformie Idea Kielce Konsultacje Społeczne dostępny jest już raport z konsultacji społecznych dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ul. Zagnańskiej i ul. Witosa w Kielcach wraz z połączeniem ul. Witosa z ul. Radomską".

zobaczUżywamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE