Aktualności

...

Konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.3. RADOMSKA – ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego, ul. Świętego Pawła i ul. Folwarcznej”

2016-09-21 / Kielce

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.3. RADOMSKA – ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego, ul. Świętego Pawła i ul. Folwarcznej” na obszarze miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski dotyczące wymienionego projektu można składać w terminie do dnia 11.11.2016 r.

zobacz


...

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności”

2016-09-07 / Kielce

W związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowej w dniach 07.09.2016r. – 27.09.2016r. przeprowadza się konsultacje społeczne. Materiały informacyjne zawierające opis i rysunki przedsięwzięcia są dostępne na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach (www.mzd.kielce.pl) oraz Urzędu Miasta Kielce na platformie „Idea Kielce” – Konsultacje Społeczne (www.konsultacje.kielce.eu).

zobacz


...

Konsultacje społeczne inwestycji pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 786 w zachodniej części miasta Kielce (odcinek od granicy miasta do ul. Wystawowej)”

2016-09-01 / Kielce, Malików - Ślichowice

W związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowej, w dniach 01.09.2016 r. – 21.09.2016 r. przeprowadza się konsultacje społeczne. Materiały informacyjne zawierające opis i rysunki przedsięwzięcia dostępne są w serwisie Idea Kielce (www.idea.kielce.eu) oraz na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach (www.mzd.kielce.pl)

zobacz


...

Konsultacje społeczne Planu Mobilności dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz prognozy oddziaływania na środowisko

2016-07-28 / Kielce

Prezydent Miasta Kielce informuje o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: „Plan mobilności dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko, przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu z udziałem społeczeństwa.
Projekt „Plan mobilności dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” określa w sposób kompleksowy możliwości transportowe na wskazanym w planie obszarze.
Zainteresowani mogą wnosić uwagi/wnioski do wymienionego planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2016 r.

zobacz


...

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn.: "Budowa ul. Karczunek w Kielcach na odcinku od ul. Witosa do skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Sikorskiego"

2016-07-28 / Kielce, ul. Witosa, ul. Radomska

W związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowej w dniach 28.07.2016r. – 11.08.2016r. przeprowadza się konsultacje społeczne. Materiały informacyjne zawierające opis i rysunki przedsięwzięcia są dostępne w serwisie Idea Kielce (>>zobacz<<) oraz na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach (www.mzd.kielce.pl).
Przedsięwzięcie swym zakresem będzie obejmować rozbudowę ul. Karczunek na odcinku od ul. Jeleniowskiej do połączenia z ul. Witosa wykonywanej w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Zagnańskiej i ul. Witosa w Kielcach wraz z połączeniem ul. Witosa z ul. Radomską”.

zobacz


...

Raport z konsultacji społecznych w sprawie projektu rozbudowy ul. Zagnańskiej i ul. Witosa w Kielcach wraz z połączeniem ul. Witosa z ul. Radomską!

2016-07-27 / Kielce, ul. Witosa, ul. Radomska

Na stronie Miejskiego Zarządu Dróg oraz platformie Idea Kielce Konsultacje Społeczne dostępny jest już raport z konsultacji społecznych dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ul. Zagnańskiej i ul. Witosa w Kielcach wraz z połączeniem ul. Witosa z ul. Radomską".

zobacz


...

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 MPZP terenu „KIELCE CENTRUM – OBSZAR I.2 CENTRUM - Paderewskiego” na obszarze miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko

2016-07-05 / Kielce

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 MPZP terenu „KIELCE CENTRUM – OBSZAR I.2 CENTRUM - Paderewskiego” na obszarze miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Nr 1 planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.07.2016 r. o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, ul. Rynek 1 – sala konferencyjna, I piętro.

Zainteresowani mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Nr 1 wyżej wymienionego planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 19.08.2016 r.

zobacz


...

Wyniki ankiety dotyczącej przebiegu linii komunikacji miejskiej w Kielcach!

2016-07-01 / Kielce

Na naszej stronie dostępne są już wyniki ankiety dotyczącej przebiegu każdej z 68 funkcjonujących linii komunikacji miejskiej w Kielcach. Zebrane informacje zostaną wykorzystane w pracach projektowych zmieniających obecny układ sieci komunikacyjnej z uwzględnieniem oczekiwań przewozowych pasażerów.

zobacz


...

Raport z z konsultacji społecznych dla inwestycji pn.: „Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od ronda Czwartaków do granicy miasta”

2016-06-24 / Kielce

Dostępny jest Raport z z konsultacji społecznych dla inwestycji pn.: „Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od ronda Czwartaków do granicy miasta”. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

zobacz


...

Budżet Obywatelski - znamy wyniki głosowania!

2016-06-14 / Kielce

Trzy zadania duże i jedenaście małych zostanie zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w 2017 r. Ważny głos w tegorocznym głosowaniu na zadania, które będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego oddało 52 tysiące 411 osób. Pierwotnie na zadania duże zaplanowano 3,5 miliona złotych, a na małe - 1,5 miliona, ale Prezydent Miasta podjął decyzję o zwiększeniu tej kwoty o 900 tysięcy w pierwszej grupie i 50 tysięcy - w tej drugiej, aby można było zrealizować zadania, które znalazły się na granicy określonej puli pieniędzy.

zobaczUżywamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE