Termin składania uwag - 02.10.2017 r. - 14.11.2017 r.

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o rozpoczęciu pierwszego etapu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
Wyłożenie do publicznego wglądu odbywać się będzie w dniach od 2 października do 14 listopada 2017 r.
Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 23 października (poniedziałek) o godz. 16.30 w budynku Urzędu Miasta, Rynek 1 - w sali obrad Rady Miasta Kielce, na I piętrze.

Prezydent Miasta Kielce informuje także, że projekt Uchwały Rady Miasta dotyczy przede wszystkim warunków i zasad sytuowania nośników reklamowych i szyldów. Jakość oraz brzmienie tych przepisów zależne jest od szerokiego udziału w ich formułowaniu lokalnej społeczności , także przedsiębiorców. Dlatego w Kielcach zdecydowano o dodatkowym, wstępnym etapie konsultacji społecznych, który nie wynika z przepisów prawa. Drugi etap konsultacji społecznych przewidziany jest w I kwartale 2018 r. Prezydent Miasta Kielce zachęca do aktywnego udziału w konsultacjach, ponieważ ich celem nie jest eliminacja czy redukcja ilości nośników reklamowych, a jedynie ich uporządkowanie i zharmonizowanie z krajobrazem naszego Miasta.Jednocześnie informuję, że ustalenie stawek opłaty „reklamowej” możliwe będzie dopiero po przyjęciu przez Radę Miasta konsultowanych obecnie przepisów dotyczących warunków i zasad sytuowania nośników – taką kolejność stanowienia prawa narzuca ustawa.

Uwagi i wnioski do projektu wyżej wymienionej Uchwały Rady Miasta należy składać do Prezydenta Miasta Kielce :
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej : wypełniając poniższy formularz lub przesyłając bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: artur.hajdorowicz@um.kielce.pl

Uwagi do projektu Uchwały Rady Miasta mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 14.11.2017 r. na adres:
URZĄD MIASTA KIELCE, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta Kielce Kozia 3, 25-514 Kielce.
FORMULARZ AKTYWNY OD DNIA 02.10.2017 r.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE