Uwagi i wnioski można składać do 26.11.2018 r.

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE – ZACHÓD - OBSZAR V.7.2 w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Podklasztornej – parking wielopoziomowy” oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko. Plan dotyczy terenu położonego w zachodniej części miasta, w rejonie ul. Krakowskiej i Podklasztornej.

Zainteresowani mogą wnosić uwagi do projektu wyżej wymienionego planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zofia.biel@um.kielce.pl oraz geoportalu www.gis.kielce.eu

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 26.11.2018 r. na adres:
URZĄD MIASTA KIELCE, Rynek 1, 25-303 Kielce.
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE

Wnioski/uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Wnioski/uwagi powinny zawierać: nazwisko i imię lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Kielce.

LUB POBIERZ GO NA DYSK
wzór uwagi do planuwzór uwagi do prognozy

Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE