RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH


Termin konsultacji: od 27.10.2017 r. do 10.11.2017 r.

W związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowej, w dniach 27.10.2017 r. – 10.11.2017 r. przeprowadza się konsultacje społeczne. Materiały informacyjne zawierające opis i rysunki przedsięwzięcia dostępne są również na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach (www.mzd.kielce.pl)

Materiały będą udostępnione także w siedzibie MZD, przy ul. Prendowskiej 7, w pokoju nr 3, w trakcie trwania konsultacji we wtorki i czwartki w godzinach od 13:00 do 15:00.

Uwagi i opinie dotyczące wymienionego przedsięwzięcia można składać elektronicznie za pomocą poniższego formularza lub przesyłać w formie pisemnej pocztą, faxem lub e-mailem w terminie do dnia 10.11.2017 r.


Z przeprowadzonych konsultacji społecznych zostanie sporządzony raport, który m.in. będzie zawierał informację o sposobie załatwienia zgłoszonych uwag i opinii. Raport zostanie udostępniony na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg oraz w siedzibie MZD w Kielcach, a także na niniejszej stronie. Odpowiedzi na uwagi nie będą wysyłane do poszczególnych wnioskodawców, wnioski anonimowe nie będą rozpatrywane.

SZCZEGÓŁOWY OPIS KAŻDEGO Z ZADAŃ ZNAJDUJĘ SIĘ PONIŻEJ


OGŁOSZENIEUżywamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE