KONSULTACJE SPOŁECZNE dla inwestycji pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 786 w zachodniej części Miasta Kielce (odcinek od granicy Miasta do ul. Wystawowej)”


OGŁOSZENIEOPIS INWESTYCJIORIENTACJA - WARIANT IORIENTACJA - WARIANT IIZOBACZ NA MAPIE


Termin konsultacji: 01.09 - 21.09.2016 r.

W związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowej, w dniach 01.09.2016 r. – 21.09.2016 r. przeprowadza się konsultacje społeczne. Materiały informacyjne zawierające opis i rysunki przedsięwzięcia dostępne są również na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach (www.mzd.kielce.pl)

Materiały będą udostępnione także w siedzibie MZD, przy ul. Prendowskiej 7, w sali konferencyjnej, w trakcie trwania konsultacji w środy i czwartki w godzinach od 12:00 do 16:00. Dodatkowo będzie możliwość skonsultowania się z projektantami - autorami opracowania w dniach 7 i 8 września oraz 14 i 15 września w godzinach od 14:00 do 16:00.

Uwagi i opinie dotyczące wymienionego przedsięwzięcia można składać elektronicznie za pomocą poniższego formularza lub przesyłać w formie pisemnej pocztą, faxem lub e-mailem w terminie do dnia 21.09.2016 r. na poniższy adres:

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce
fax. (041) 34 02 830
e-mail: sekretariat@mzd.kielce.pl

Z przeprowadzonych konsultacji społecznych zostanie sporządzony raport, który m.in. będzie zawierał informację o sposobie załatwienia zgłoszonych uwag i opinii. Raport zostanie udostępniony w serwisie Idea Kielce oraz na stronie internetowej www.mzd.kielce.pl oraz w siedzibie MZD w Kielcach. Termin ogłoszenia raportu z konsultacji uzależniony jest od ilości złożonych wniosków i ich treści. Odpowiedzi na uwagi nie będą wysyłane do poszczególnych wnioskodawców a wnioski anonimowe nie będą rozpatrywane.


FORMULARZ ONLINE NIEAKTYWNY


Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE