Termin składania wniosków 24.02.2017 r. - 21.03.2017 r.

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Kielce uchwały Nr XXXVI/754/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE WSCHÓD - OBSZAR III.3 OSTROGÓRKA - Wojska Polskiego” oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Zmiana planu dotyczy terenu położonego w południowo - wschodniej części Miasta Kielce w rejonie ulicy Wrzosowej i Łukowej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy kierować do Prezydenta Miasta Kielce, z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku, oznaczenia nieruchomości, któej dotyczy wniosek:
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zofia.biel@um.kielce.pl, pośrednictwem geoportalu www.gis.kielce.eu lub poniższego formularza online.

Wnioski do zmiany planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 21.03.2017 r. na adres:
URZĄD MIASTA KIELCE, Rynek 1, 25-303 Kielce.

OGŁOSZENIEUCHWAŁA O PRZYSTĄPIENIUZOBACZ NA MAPIE

TERMIN SKŁADANIA UWAG DO PROJEKTU MINĄŁ 21.03.2017 r.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE