Wyłożenie odbywać się będzie w dniach 12.03.2018 r. – 12.04.2018 r

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.3 WARSZAWSKA - RADOMSKA - SIKORSKIEGO - PÓŁNOCNA DOLINA SILNICY” na obszarze miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

­­Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 12.03.2018 r. – 12.04.2018 r.

­Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 22.03.2018 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, ul. Rynek 1 – sala konferencyjna, I piętro.

Zainteresowani mogą wnosić uwagi do projektu wyżej wymienionego planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zofia.biel@um.kielce.pl oraz geoportalu www.gis.kielce.eu

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 07.05.2018 r. na adres:
URZĄD MIASTA KIELCE, Rynek 1, 25-303 Kielce.


OGŁOSZENIEUżywamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE