Wyłożenie do wglądu publicznego 01.09.2017 r. - 02.10.2017 r.

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.4.3- RADOMSKA- ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego, ul. Świętego Pawła i ul. Folwarcznej ” oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

­­Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 01.09.2017 r. do 02.10.2017 r.

­Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 20.09.2017 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, ul. Rynek 1 – sala konferencyjna, I piętro.

Zainteresowani mogą wnosić uwagi do projektu wyżej wymienionego planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zofia.biel@um.kielce.pl, pośrednictwem geoportalu www.gis.kielce.eu

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 20.10.2017 r. na adres:
URZĄD MIASTA KIELCE, Rynek 1, 25-303 Kielce.


OGŁOSZENIEUżywamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE