Wyłożenie do wglądu publicznego 24.01.2017 r. - 23.02.2017 r.

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE - OBSZAR 1 - ALEJA IX WIEKÓW KIELC, PIOTRKOWSKA, MOJŻESZA PELCA, SILNICZNA, CICHA” oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

­­Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 24.01.2017 r. do 23.02.2017 r.

­Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 01.02.2017 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, ul. Rynek 1 – sala konferencyjna, I piętro.

Zainteresowani mogą wnosić uwagi do projektu wyżej wymienionego planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zofia.biel@um.kielce.pl lub za pośrednictwem poniższego formularza online.

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 12.03.2017 r. na adres:
URZĄD MIASTA KIELCE, Rynek 1, 25-303 Kielce.

OGŁOSZENIETEKST PROJEKTU PLANUPROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKOZOBACZ NA MAPIE

TERMIN SKŁADANIA UWAG DO PROJEKTU MINĄŁ 12.03.2017 r.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE