Aktualności

...

Każdy mieszkaniec Kielc może mieć wkład w opracowanie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu

2018-10-12 / Kielce

Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców to nowatorski projekt Ministerstwa Środowiska, którego głównym celem jest ocena wrażliwości na zmiany klimatu największych polskich miast i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń.Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu (MPA) powstaną we współpracy władz, mieszkańców i ekspertów . MPA uwzględnią lokalne uwarunkowaniai problemy miast, z których każde ma inną specyfikę i strukturę, różnią się także pod względem zagrożeń i trudności, z którymi się mierzą. Wdrożenie MPA realnie zmieni codzienność mieszkańców miast. Zmodernizowane systemy ochrony przeciwpowodziowej, efektywne schematy gospodarowania zasobami wodnymi czy rozwój systemów informowania i ostrzegania przed zagrożeniami sprawi, że mieszkańcy poczują się bezpieczniej. Estetyczne zmiany w infrastrukturze miejskiej i na terenach zielonych, obniżenie ryzyka termicznego, poprawa warunków mieszkaniowych i inwestycyjnych za sprawą planów zagospodarowania przestrzeni miejskiej – to wszystko wpłynie na komfort życia w mieście i ograniczenie ryzyka, które płynie ze skutków zmian klimatu.

zobacz


...

PRZEBUDOWA DWORCA PKP

2018-10-09 / Kielce

Jednym z elementów przebudowy dworca PKP w Kielcach wraz z otoczeniem i infrastrukturą (tunel, parking, perony, potrzeby osób niepełnosprawnych, połączenie z dworcem autobusowym itd.) jest przedpole dworca, tj. plac Niepodległości – pełniący od lat funkcję parkingu. Planowane rozwiązanie problemu parkowania (parking nad torami) stwarza szansę, aby plac Niepodległości ukształtować jako wysokiej jakości przestrzeń publiczną, przyjazną dla ludzi, wyposażoną w zieleń, małą architekturę, i budującą pozytywny wizerunek miasta. O tym, jak szczegółowo będzie wyglądać nowa przestrzeń placu, zdecyduje ogłoszony niebawem konkurs urbanistyczno-architektoniczny. Jednakże, przygotowując warunki i wytyczne konkursowe oraz wieloaspektowe analizy, napotkaliśmy na pewien ciekawy, trudny do rozwiązania dylemat. W bardzo prostym ujęciu polega on na schematycznej decyzji: czy przestrzeń reprezentacyjną placu związać bezpośrednio z budynkiem dworca (wariant „A”) czy też połączyć ją w jedną całość ze strefą przystanków (wariant „B”). Oczywiście, z ww. decyzjami wiąże się lokalizacja koniecznego pasma dojazdowego dla ruchu kołowego (podjazd, taxi, kiss&ride). Jedynym „twardym” założeniem na tym etapie jest umieszczenie istniejącego pomnika na przedłużeniu osi ulicy Sienkiewicza. W obu rozwiązaniach można doszukiwać się zalet i wad. Wstępne opinie profesjonalistów są bardzo zróżnicowane – dlatego postanowiliśmy zebrać opinie użytkowników przestrzeni: mieszkańców i podróżnych. Prosimy o nie zwracanie uwagi na szczegółowe rozwiązania projektowe (to tylko przykładowe aranżacje, realizowana będzie wizja konkursowa) a swoje preferencje odnosić wyłącznie do schematu organizacji przestrzeni. Dodatkowe uwagi lub postulaty zawrzeć można w polu przeznaczonym na komentarz.

zobacz


...

Konsultacje na temat projektu "Standardy dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych miasta Kielce"

2018-09-25 / Kielce

zobacz


...

KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.2: CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE U ZBIEGU ULIC ZAGNAŃSKIEJ I JESIONOWEJ

2018-09-19 / Kielce

Od 18 września 2018 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania na wskazanym terenie. Z zapisami planu można zapoznać się na stronie GEOPORTAL KIELCE

zobacz


...

Głosowanie na zadania zgłoszone do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Kielc

2018-09-14 / Kielce

zobacz


...

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce

2018-08-07 / Kielce

W związku z przystąpieniem do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce przyjętego uchwałą Rady Miasta Kielce nr XXVI/531/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r., Urząd Miasta Kielce informuje o możliwości zgłoszenia zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, realizowanych na terenie Miasta Kielce

zobacz


...

KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.4.3 RADOMSKA - ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego, ul. Świętego Pawła i ul. Folwarcznej

2018-08-03 / Kielce

zobacz


...

Aktualizacja założeń do plau zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Kielce

2018-07-27 / Kielce

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 31.07.2018 r. – 22.08.2018 r. W wymienionym okresie zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne z dn. 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2017 roku, poz. 220 z późn. zmianami) osobom i jednostkom organizacyjnym zainteresowanym zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Kielce przysługuje prawo zgłaszania na piśmie wniosków, zastrzeżeń i uwag do projektu Aktualizacji.

zobacz


...

RAZ DWA PIEKOSZOWSKA! Zobacz raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych

2018-07-17 / Kielce

zobacz


...

HACKATHON IDEA KIELCE

2018-06-11 / Kielce

HACKATHON IDEA KIELCE to pierwszy w Kielcach miejski maraton programistyczny, podczas którego entuzjaści kodowania, wykorzystując otwarte dane miasta Kielce będą tworzyć aplikacje mobilne i webowe, które poprawią jakość życia w mieście.

zobaczUżywamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE