Zgłoszenia można przesyłać do 14.09.2018 r.

W roku bieżącym Miasto Kielce przygotowuje aktualizację „Planu gospodarki niskoemisyjnej” przy-jętego uchwałą Rady Miasta Kielce nr XXVI/531/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r., zmieniającą uchwałę nr XIV/257/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu go-spodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kielce”. PGN to dokument strategiczny wyznaczający cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), a także poprawy jakości powietrza. W związku z przystąpieniem do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce przyjętego uchwałą Rady Miasta Kielce nr XXVI/531/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r., Urząd Miasta Kielce informuje o możliwości zgłoszenia zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, realizowanych na terenie Miasta Kielce, które przyczynią się do:

 • OGRANICZENIA ZUŻYCIA ENERGII,
 • ZWIĘKSZENIE PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH,
 • REDUKCJI EMISJI CO2,
 • REDUKCJI EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA (PYŁY, TLENKI AZOTU)
  Opracowanie Aktualizacji ma na celu m.in. zaprojektowanie rozwiązań umożliwiających zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (w szczególności CO2) oraz innych szkodliwych substancji do powietrza, redukcję zużycia energii oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych. Potrzeba aktualizacji wynika z po-jawienia się nowych działań inwestycyjnych zgłoszonych przez interesariuszy. W zaktualizowanym dokumencie znajdzie się kompletna lista inwestycji związanych z gospodarką niskoe-misyjną, planowanych do realizacji w najbliższych latach. Efektem realizacji planu będzie poprawa jakości powietrza, a co za tym idzie – poprawa zdrowia mieszkańców miasta. Urząd Miasta informuje o możliwości uwzględnienia w PGN zadań, które planują ubiegać się o do-finansowanie projektów z RPO, szczególnie w ramach:
 • DZIAŁANIE 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym
 • DZIAŁANIE 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej

  Zadania te, po weryfikacji zostaną uwzględnione w zaktualizowanym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

  W przypadku chęci zgłoszenia zadania do PGN należy wypełnić poniższy formularz lub pobrać go na dysk, wypełnić a kolejno przesłać na adres marchlewska@pgksa.pl
  lub energia@um.kielce.pl

  Więcej informacji można uzyskać :
  Piotr Kuta
  Wydział Zarządzania Energią Urzędu Miasta Kielce,
  tel. 41 36 76 662
  e-mail: piotr.kuta@um.kielce.pl
  Tomasz Pawelec, Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.
  tel. 669 221 014

  OGŁOSZENIE
 • Używamy Cookie

  Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

  Wyrażasz zgodę?

  TAK
  NIE