Wyłożenie odbywa się w dniach 29.10.2018 r. - 19.11.2018 r.

Prezydent Miasta Kielce zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce. PGN to dokument strategiczny wyznaczający cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), a także poprawy jakości powietrza.

Z dokumentem można zapoznać się poniżej, a także w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, pok. 311 (Wydział Zarządzania Energią) w godz. 8:00-15:00 oraz na stronie Urzędu Miasta Kielce pod adresem: http://www.um.kielce.pl/energia

W wymienionym okresie osobom i jednostkom organizacyjnym zainteresowanym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce przysługuje prawo zgłaszania na piśmie wniosków, zastrzeżeń i uwag do projektu aktualizacji. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) W formie pisemnej pod adresem: Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Energią, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
2) Ustnie do protokołu
3) Za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail: energia@um.kielce.pl

Więcej informacji można uzyskać :
Piotr Kuta
Wydział Zarządzania Energią Urzędu Miasta Kielce,
tel. 41 36 76 662
e-mail: piotr.kuta@um.kielce.pl
Tomasz Pawelec, Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.
tel. 669 221 014


KONSULTACJE ZAKOŃCZONE 19.11.2018 r.

Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE