Wyłożenie odbywać się będzie w dniach 31.07.2018 r. – 22.08.2018 r

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji "ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KIELCE"

­­Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 31.07.2018 r. – 22.08.2018 r.

W wymienionym okresie zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne z dn. 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2017 roku, poz. 220 z późn. zmianami) osobom i jednostkom organizacyjnym zainteresowanym zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Kielce przysługuje prawo zgłaszania na piśmie wniosków, zastrzeżeń i uwag do projektu Aktualizacji.

Zainteresowani mogą wnosić uwagi do projektu .Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:
1. w formie pisemnej, pod adresem: Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Energią, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
2. ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce w godz. 8:00 – 15:00 w pokoju nr 311
3. za pomocą poniższego formularza

OBWIESZCZENIE PREZYDENTAFORMULARZ NIEAKTYWNY

Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE