Termin konsultacji 24.07.2020 r. - 14.08.2020 r.

Konsultacje dotyczą budowy zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługowo-handlową wraz z podziemnymi garażami wielostanowiskowymi. Teren inwestycyjny znajduje się na działkach o numerach 492/1, 492/2, 493/6, 493/7, 696, 697/1, 697/2, 698/1, 698/2, 699/1, 699/2, 699/3, 699/4, 699/5, 699/6, 700/1, 700/2, 701/1, 701/2 przy ul.Sandomierskiej i Dobrzyńskiej w Kielcach.
Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.
Uwagi do wniosku można wnosić w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce lub postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres prezydent@um.kielce.pl, za pośrednictwem geoportalu: http://www.gis.kielce.eu oraz za pośrednictwem formularza umieszczonego poniżej, w terminie do dnia 14.08.2020 r. z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku.
SZCZEGÓŁY INWESTYCJI

Zespół czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługowo-handlową wraz z podziemnymi garażami wielostanowiskowymi

NR WNIOSKU: UA-I.670.I.3.2020
DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU: 2020-07-20
WNIOSKODAWCA: Kasiński Investment Sp. z o. o.

ADRES INWESTYCJI: ul. Sandomierska/Dobrzyńska
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ZABUDOWY: 23,00 m
KONTAKT DO PROWADZĄCEGO SPRAWĘ: malgorzata.wos@um.kielce.pl

WNIOSEK IWESTORA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:
POKAŻ PEŁNĄ TREŚĆ WNIOSKU: format: application/pdf wielkość: 28192.11 KB
KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA:
POKAŻ ZAŁĄCZNIK - format: application/pdf wielkość: 21492.81 KB
INFORMACJA PREZYDENTA:
POKAŻ ZAŁĄCZNIK - format: application/pdf wielkość: 415.71 KB
LOKALIZACJA INWESTYCJI:
ZOBACZ W GEOPORTALUUwagi do wniosku można wnosić w terminie do dnia 14.08.2020 r., z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy oraz przedmiotu wniosku.

WYŚLIJ FORMULARZ ONLINE

pole obowiązkowe
pole obowiązkowe
pole obowiązkowe
pole obowiązkowe


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy, iż:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl
b) podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z procedurą składania uwag do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. 2018 r., poz. 1496),
c) podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. 2018 r., poz. 1496),
d) przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procedury składania uwag do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. 2018 r., poz. 1496), jednak nie dłużej niż przez 5 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszej usługi lub bezterminowo w przypadku zaklasyfikowania dokumentacji do kategorii archiwalnej A,
e) przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,
f) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem.
g) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


DO POBRANIA
WZÓR WNIOSKU

Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE