Wyłożenie do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.3. RADOMSKA – ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego, ul. Świętego Pawła i ul. Folwarcznej” oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie o wyłożeniuTekst projektu planuPrognoza oddziaływania na środowisko z załącznikamiRysunek projektu planu - plansza podstawowaRysunek projektu planu - plansza infrastruktury


Raport z konsultacji społecznych

PROTOKÓŁ NR 1 Z WYŁOŻENIAPROTOKÓŁ NR 2 Z WYŁOŻENIAWYKAZ UWAG


II wyłożenie do publicznego wglądu
21.09 - 11.11.2016 r.

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.3. RADOMSKA – ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego, ul. Świętego Pawła i ul. Folwarcznej” na obszarze miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie będzie się odbywać w dniach od 21.09.2016 r. do 21.10.2016 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego, ul. Kozia 3, pokój nr 204 w godz. od 8:00 do 15:00 oraz za pośrednictwem Geoportalu miejskiego systemu informacji przestrzennej pod adresem www.gis.kielce.eu.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Nr 1 planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06.10.2016 r. o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, ul. Rynek 1 – sala konferencyjna, I piętro
.

Zainteresowani mogą wnosić uwagi do projektu wyżej wymienionego planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zofia.biel@um.kielce.pl lub za pomocą poniższego formularza

Uwagi do zmiany Nr 1 planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 11.11.2016 r. na adres: URZĄD MIASTA KIELCE, Rynek 1, 25-303 Kielce.

FORMULARZ ONLINE NIEAKTYWNY

Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE