Uwagi i wnioski można składać w terminie 30.09.2020 r. do 16.11.2020

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE- ZACHÓD- OBSZAR V.7.2 w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Podklasztornej- parking wielopoziomowy” oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie będzie się odbywać w dniach od 30 września do 30 października 2020 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego, ul. Kozia 3, w godz. od 8:00 do 15:00 oraz za pośrednictwem:
Geoportalu KIELCE: www.gis.kielce.eu,
strony IDEA Kielce: www.idea.kielce.eu,
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce: www.bip.kielce.eu.

Bezpośredni kontakt i obsługa osób, chcących zapoznać się z ustaleniami wyżej wymienionego projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, odbywa się wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kielce, ul. Kozia 3, w godz. 8:00 - 15:00 (z wyjątkiem sobót i niedziel) mailowo pod adresem: bpp@um.kielce.pl lub telefonicznie pod numerami: 413676361, 413442804.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 15 października 2020 r. o godz. 17:00 na Hali Sportowej MOSiR przy ul. Krakowskiej 72, 25-701 Kielce. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:
a) w formie papierowej na adres Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce,
b) w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony Idea Kielce (https://idea.kielce.eu/konsultacje/) oraz poczty elektronicznej na adres prezydent@um.kielce.pl,
c) ustnie do protokołu,
d) za pomocą poniższego formularza.
Z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, przedmiotu uwagi, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2020 r.Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE