Konsultacje społeczne planu mobilności dla miasta kielce i kieleckiego obszaru funkcjonalnego oraz prognozy oddziaływania na środowisko

ObwieszczeniePlan mobilnościPrognoza oddziaływania na środowisko


Termin konsultacji: 22.08 - 14.09.2016 r.

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do:
- opracowania projektu dokumentu pn.: „Plan mobilności dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko,
- przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu z udziałem społeczeństwa.

Projekt „Plan mobilności dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” określa w sposób kompleksowy możliwości transportowe na wskazanym w planie obszarze.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy zamieszczoną powyżej (tj.: projektem ww. Planu wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko, załącznikami oraz stanowiskami innych organów, jeżeli stanowiska te będą dostępne w terminie składania uwag i wniosków), jak również:
- w wersji drukowanej: wyłożona do wglądu w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego ul. Głowackiego 4, 25 – 368 Kielce, tel. 41 343 15 93, pokój nr 301, w dni robocze w godzinach od 7:00 – 15:00.
- w formie elektronicznej: pliki do pobrania na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego www.ztm.kielce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kielce – www.bip.kielce.eu (odnośnik „Plan mobilności dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”).

Uwagi i wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do 14.09.2016 r.
- za pośrednictwem poniższego formularza elektronicznego,
- pisemnie na adres: Zarząd Transportu Miejskiego ul. Głowackiego 4, 25 – 368 Kielce (wzór pisma do pobrania poniżej),
- ustnie do protokołu w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego ul. Głowackiego 4, 25 – 368 Kielce, pokój 302 w godzinach 7:00 – 15:00,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, pocztą elektroniczną na adres e-mail: ztm@ztm.kielce.pl.

FORMULARZ ONLINE NIEAKTYWNY

Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE