Program współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2016

konsultacje skierowane do organizacji pozarządowych
Projekt ProgramuOgłoszenie

Zgodnie z § 4 ust. 1 Uchwały Nr LII/1232/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Prezydent Miasta Kielce zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2016.

Konsultacje trwają od 23 października do 6 listopada 2015 roku.

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Spraw Obywatelskich
Biuru ds. Organizacji Pozarządowych

Pisemne stanowisko zawierające opinie i uwagi odnośnie konsultowanego aktu należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, bezpośrednio do Biura ds. Organizacji Pozarządowych – Kielce, ul. Strycharska 6, p. 402, bądź drogą elektroniczną poprzez wypełnienie poniższego formularza online lub przesłanie go (formularz do pobrania powyżej) na adres: organizacje.pozarzadowe@um.kielce.pl.

Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE