Konsultacje zakończone 30.04.2020 r.

Zapraszamy do uczestnictwa w procedurze udziału społeczeństwa w opracowaniu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Kielce na lata 2020 – 2024”
wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko. Program ten został opracowany na podstawie mapy akustycznej z 2018 r.

W ramach długofalowej polityki ochrony środowiska przed hałasem miasto Kielce opracowuje mapy akustyczne (w cyklach 5-letnich) a w oparciu o nie – programy ochrony środowiska przed hałasem. Program taki jest opracowywany dla miasta Kielce po raz drugi. Zostanie on następnie przyjęty uchwałą przez Radę Miasta Kielce.
Celem „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Kielce na lata 2020 – 2024” jest określenie niezbędnych priorytetów i wskazanie działań mających na celu zmniejszenie uciążliwości i ograniczenie poziomu hałasu dla wszystkich obszarów miasta, w obrębie których zdiagnozowano w mapie akustycznej przekroczenie wartości dopuszczalnych hałasu w środowisku, określonych za pomocą wskaźników mających zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem (LDWN LN). Zakres Programu obejmuje analizę przede wszystkim tych obszarów, położonych w granicach administracyjnych Kielc, dla których wskaźnik M (charakteryzujący wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu oraz liczbę mieszkańców na danym terenie) przyjmuje największe wartości.

Informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski, zostaną zamieszczone w uzasadnieniu dołączonym do przyjętego programu.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTAPROJEKT PROGRAMU

PREZENTACJA PROGRAMU
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
UZGODNIENIE ZAKRESU PROGNOZY ŚPWIS

UZGODNIENIE ZAKRESU PROGNOZY RDOŚ
OPINIA SANITARNA
NAJNOWSZE MAPY AKUSTYCZNE

W przypadku dodatkowych pytań proszę kontaktować się z:
Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Referat Środowiska i Gospodarki Wodnej
tel. 41 36 76 663

Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE