RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

ZOBACZ RAPORT


Wnioski można składać w dniach 10.08.2020 r. - 31.08.2020 r.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w kolejnym etapie Konsultacji Społecznych organizowanych w związku z opracowywaniem dokumentu Strategii elektormobilności i infrastruktury paliw alternatywnych na terenie Miasta Kielce (z uwzględnieniem Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego)
Wdrażanie działań z zakresu elektromobilności na obszarze Polski bezpośrednio wynika z opracowanego Programu Rozwoju Elektromobilności, który jest jednym z głównych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W strategii tej elektromobilność i ochrona środowiska zostały wyszczególnione jako jedne z głównych priorytetów w epoce nisko- i zeroemisyjnego transportu. Elektromobilność jest integralną częścią idei Smart City (miasta inteligentnego), wykorzystującej nowoczesne technologie w taki sposób, aby z jednej strony jak najlepiej służyły mieszkańcom, z drugiej zaś – ułatwiały ich codzienne życie. Koncepcja miasta inteligentnego zakłada ponadto zrównoważony rozwój w dziedzinie gospodarki energetycznej, mobilności, ochrony środowiska itp. Na terenie Kielc rozwiązaniem ułatwiającym implementację elektromobilności jest Strategia rozwoju elektromobilności i infrastruktury paliw alternatywnych na terenie miasta Kielce. Celem dokumentu jest ocena możliwości, określenie planu oraz możliwych do realizacji zadań i inwestycji z zakresu elektromobilności, jakie zostaną podjęte, aby zahamować negatywny wpływ transportu na środowisko (np. ograniczenie hałasu i emisji zanieczyszczeń, rozwój komunikacji zbiorowej wykorzystującej pojazdy elektryczne, racjonalny wybór środka transportu, itd.). Zakres merytoryczny strategii obejmuje w szczególności:

  • charakterystykę jednostki samorządu terytorialnego,
  • opis stanu środowiska,
  • wskazanie źródeł zanieczyszczeń powietrza,
  • opis aktualnego systemu komunikacyjnego (sposób zarządzania transportem zbiorowym, charakterystyka transportu zbiorowego i indywidualnego),
  • opis rozwiązań SmartCity,
  • opis aktualnego systemu energetycznego,
  • prognozę zapotrzebowania na energię elektryczną, gaz i inne paliwa,
  • wskazanie priorytetów w zakresie wdrożenia elektromobilności,
  • plan wdrożenia elektromobilności wraz z systemem monitorowania.

Dokument strategii

Formularz uwag do dokumentu Strategii rozwoju elektromobilności i infrastruktury paliw alternatywnych na terenie miasta Kielce
(z uwzględnieniem Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego)


W przypadku dodatkowych pytań proszę kontaktować się z:
Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Referat Zarządzania Energią, Gospodarki Niskoemisyjnej i Mobilności
tel. 41 36 76 466


Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE