Termin konsultacji 24.03.2017 r. - 21.04.2017 r.

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Kielce uchwały Nr XXXIV/726/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.
Zmianą Nr 13 Studium objęte są trzy obszary: rejon ul. Ciekockiej, tereny na wschód od Wietrzni oraz Psie Górki.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Studium oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 21.04.2017 r.

1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zofia.biel@um.kielce.pl lub za pomocą geoportalu www.gis.kielce.eu

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 21.04.2017 r. na adres:
URZĄD MIASTA KIELCE, Rynek 1, 25-303 Kielce.

UCHWAŁA O PRZYSTĄPIENIUUZASADNIENIEZOBACZ NA MAPIE

TERMIN SKŁADANIA UWAG MINĄŁ 21.04.2017 r.

Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE