Wnioski i uwagi można składać w terminie 03.04.2019 r. - 07.05.2019 r.

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Kielce uchwały Nr V/62/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 15 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Zmiana Nr 15 Studium obejmuje obszar położony w centralnej części miasta przy skrzyżowaniu ulic Ogrodowej i Jana Pawła II.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Studium oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sylwia.pinda@um.kielce.pl, również za pośrednictwem formularza online.

Wnioski do projektu zmiany Studium oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 07.05.2019 r. na adres: URZĄD MIASTA KIELCE, Rynek 1, 25-303 Kielce.

Materiały informacyjne


INFORMACJA PREZYDENTA
OGŁOSZENIE PREZYDENTA
UCHWAŁA O PRZYSTĄPIENIU WRAZ Z UZASADNIENIEM
ZOBACZ NA MAPIE

Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE