OGŁOSZENIE

w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.4.2: AL. JERZEGO SZAJNOWICZA – IWANOWA, UL. PIEKOSZOWSKA, UL. STAROWIEJSKA”

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Kielc, informujemy, że odwołane zostaje wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.4.2: AL. JERZEGO SZAJNOWICZA – IWANOWA, UL. PIEKOSZOWSKA, UL. STAROWIEJSKA” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz dyskusja publiczna.

O wszelkich zmianach, dotyczących ww. projektu planu, będziemy informowali na bieżąco za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.um.kielce.pl oraz idea.kielce.eu


Uwagi i wnioski można składać w terminie 19.03 - 06.05.2020 r.

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.4.2: AL. JERZEGO SZAJNOWICZA – IWANOWA, UL. PIEKOSZOWSKA, UL. STAROWIEJSKA” oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie będzie się odbywać w dniach od 19.03.2020 r. – 21.04.2020 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego, ul. Kozia 3, pokój nr 208 w godz. od 800 do 1500 oraz za pośrednictwem Geoportalu miejskiego systemu informacji przestrzennej pod adresem www.gis.kielce.eu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.04.2020 r. o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, Rynek 1 – sala konferencyjna, I piętro.

Zainteresowani mogą wnosić uwagi do wyżej wymienionego projektu planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:

  1. w formie pisemnej - na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce,
  2. ustnie do protokołu,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: prezydent@um.kielce.pl.

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 06.05.2020 r.

Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Uwagi powinny zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Prezydent Miasta Kielce.

Materiały informacyjne


OGŁOSZENIE PREZYDENTAUżywamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE