IDEA KIELCE

plik foto id: 1406000441
Widok z góry na obszar objęty planem miejscowym

Konsultacje społeczne projektu planu miejscowego „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.1 – w rejonie ulicy Świętokrzyskiej i alei Solidarności – centrum biznesu”

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.1 – w rejonie ulicy Świętokrzyskiej i alei Solidarności – centrum biznesu” oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wyłożenie będzie się odbywać w dniach od 06.06.2022 r. – 08.07.2022 r.