IDEA KIELCE

plik foto id: 1406000441

Konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.1.1 BARANÓWEK”

Konsultacje dotyczą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.1.1 BARANÓWEK”. Obszar planu obejmuje teren położony w południowej części miasta Kielce pomiędzy ulicami: Chodkiewicza, Tatarską, Obrzeżną, al. Na Stadion. Konsultacje trwają od 31.08.2021 r. do 22.09.2021 r.