IDEA KIELCE

plik foto id: 1406000441
widok z lotu ptaka na obszar inwestycji

Konsultacje społeczne inwestycji „Budowa ul. Prostej na odcinku od ul. Tarnowskiej do posesji nr 126 w Kielcach (wraz ze skrzyżowaniem)”

Przedmiotem konsultacji jest wstępna koncepcja budowy ul. Prostej na odcinku od ul. Tarnowskiej do posesji nr 126 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Tarnowską.


Uwagi można składać w terminie 14.12.2022 r. - 05.01.2022 r.

Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z planowanym zamierzeniem, jak również zebranie opinii i uwag w celu dokonania wyboru optymalnego rozwiązania.