IDEA KIELCE

plik foto id: 1406000441
Widok skrzyżowania al. Solidarności i okolic ul. Świerczyńskiej z lotu ptaka

Konsultacje społeczne inwestycji „Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach”

Przedmiotem konsultacji jest wstępna koncepcja projektowa rozbudowy układu komunikacyjnego obszaru po północnej stronie drogi ekspresowej S74 i wschodniej stronie alei Solidarności – drogi krajowej nr 73.


Uwagi można składać w terminie 1.08.2022 r. - 21.08.2022 r.

Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z planowanym zamierzeniem, jak również zebranie opinii i uwag w celu dokonania wyboru optymalnego rozwiązania.