IDEA KIELCE

plik foto id: 1406000441

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+

Zapraszamy mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie dotyczącej obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej z perspektywy Państwa miejsca zamieszkania.