SMART CITY - co to takiego?

Świat urbanizuje się. Do 2050 r. 2/3 ludzkości będzie zamieszkiwało w miastach, co nałoży na nie szczególną odpowiedzialność za zaspokojenie rodzących się, przyszłych potrzeb mieszkańców. Kielce planują dalszy rozwój w duchu idei Smart City, miasta inteligentnego, w którym żyje się łatwiej, przyjemniej i zdrowiej. Aby zapewnić i utrzymać wysoką jakość życia w mieście, należy chronić zasoby naturalne i rozważnie nimi gospodarować szukając innowacji zarówno społecznych, jak i technologicznych w funkcjonowaniu miejskiego organizmu. Smart City Kielce oznacza skupienie się na potrzebach ludzi, rozpoznawanie wzajemnych powiązań ludzi i środowiska, słuchanie siebie nawzajem oraz wspólne działanie w odpowiedzi na potrzeby dnia dzisiejszego, jutra oraz przyszłych pokoleń. W mieście inteligentnym obywatele współpracują ze sobą dla lepszego, zdrowszego życia wykorzystując nowe możliwości w oszczędzaniu energii w domu i pracy, pozyskiwaniu jej ze źródeł innych niż paliwa kopalne, używając przyjaznych dla środowiska urządzeń i środków transportu oraz ograniczając zanieczyszczanie wody, gleby i powietrza. Inteligentne rozwiązania wymagają więc wiedzy i zapewnionej każdemu edukacji jako fundamentu dobrobytu. Inteligentne miasto ma podtrzymywać trwale wysoką jakość życia, chroniąc klimat i przyrodę, pozostając miastem otwartym, sprzyjającym współpracy i integracji.KIELCE - W KIERUNKU SMART CITY

DROGA DO SMART CITY Miasto Kielce od kilku lat realizuje idee Smart City – zrównoważonego miasta inteligentnego, ale to początek drogi, która musi być wytyczona w oparciu o wypracowaną wspólnie z mieszkańcami długofalową wizję, wspólne marzenie o naszym mieście w przyszłości, zderzone jednak z możliwościami i obiektywnymi warunkami, dla znalezienia długofalowych rozwiązań i wykorzystania szans nowoczesnych technologii.
RAPORT Z BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH Raport przedstawia badania socjologiczne przeprowadzone metodą bezpośredniego wywiadu na próbie losowej 600 dorosłych mieszkańców miasta Kielce. Wywiady odnosiły się do zrównoważonego rozwoju i idei Smart City, uwzględniając 17 obszarów tematycznych wymienionych w normie ISO 37 120 „Zrównoważony rozwój społeczny - Wskaźniki dla usług miejskich i jakości życia
RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Raport Zrównoważonego Rozwoju przedstawia sytuację społeczną, ekonomiczną oraz środowiskową miasta Kielce, w oparciu o obiektywne dane i wskaźniki m.in. określone w normie ISO37120 „Zrównoważony rozwój społeczny - Wskaźniki usług miejskich i jakości życia” opracowaną przez World Council on City Data”
NAGRODY

Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE