SMART CITY - co to takiego?

Świat urbanizuje się. Do 2050 r. 2/3 ludzkości będzie zamieszkiwało w miastach, co nałoży na nie szczególną odpowiedzialność za zaspokojenie rodzących się, przyszłych potrzeb mieszkańców. Kielce planują dalszy rozwój w duchu idei Smart City, miasta inteligentnego, w którym żyje się łatwiej, przyjemniej i zdrowiej. Aby zapewnić i utrzymać wysoką jakość życia w mieście, należy chronić zasoby naturalne i rozważnie nimi gospodarować szukając innowacji zarówno społecznych, jak i technologicznych w funkcjonowaniu miejskiego organizmu. Smart City Kielce oznacza skupienie się na potrzebach ludzi, rozpoznawanie wzajemnych powiązań ludzi i środowiska, słuchanie siebie nawzajem oraz wspólne działanie w odpowiedzi na potrzeby dnia dzisiejszego, jutra oraz przyszłych pokoleń. W mieście inteligentnym obywatele współpracują ze sobą dla lepszego, zdrowszego życia wykorzystując nowe możliwości w oszczędzaniu energii w domu i pracy, pozyskiwaniu jej ze źródeł innych niż paliwa kopalne, używając przyjaznych dla środowiska urządzeń i środków transportu oraz ograniczając zanieczyszczanie wody, gleby i powietrza. Inteligentne rozwiązania wymagają więc wiedzy i zapewnionej każdemu edukacji jako fundamentu dobrobytu. Inteligentne miasto ma podtrzymywać trwale wysoką jakość życia, chroniąc klimat i przyrodę, pozostając miastem otwartym, sprzyjającym współpracy i integracji.
NAGRODY

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE