IDEA KIELCE

plik foto id: 1406000441
plik foto id: 1406634266

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym przy
ul. Zbożowej

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Termin konsultacji

23.12.2022 r. – 16.01.2023 r.

Konsultacje dotyczą:

  • budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym na działce nr ewid. 237/9 obręb 0011 przy ul. Zbożowej w Kielcach

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Uwagi do wniosku można wnosić:

  • w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce lub
  • w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres prezydent@um.kielce.pl, za pośrednictwem geoportalu: http://www.gis.kielce.eu oraz za pośrednictwem formularza umieszczonego poniżej,

w terminie do dnia 16.01.2023 r. z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu uwagi.

SZCZEGÓŁY INWESTYCJI

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym


NR WNIOSKU: UA-I.670.1.22.2022
DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU: 21.12.2022 r.
WNIOSKODAWCA: TRUST INVESTMENT S.A., 25-662 Kielce, ul. Robotnicza 1, NIP 663-18-77-218

ADRES INWESTYCJI: Kielce, ul. Zbożowa
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ZABUDOWY: do 28,5 m
KONTAKT DO PROWADZĄCEGO SPRAWĘ: stefan.fortunka@um.kielce.pl

 

INFORMACJA PREZYDENTA WNIOSEK INWESTORA (1 977.90 KB) KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA (36 887.00 KB) SPIS ZAŁĄCZNIKÓW (654.62 KB) ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (78 047.94 KB) LOKALIZACJA INWESTYCJI NA GEOPORTALU KIELCE