IDEA KIELCE

plik foto id: 1406000441

AKTUALNOŚCI

Alejka  z ławką w parku

2023-08-25

Konkurs "Namierzamy kosze i ławki"

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w trzeciej edycji Konkursu poświęconemu zbieraniu danych przestrzennych przez mieszkańców.

Tym razem zadanie polega na wyszukaniu jak największej ilości koszy i ławek parkowych w Kielcach.

Znajdź ławkę lub kosz, dodaj na mapę, wprowadź kilka prostych informacji, zrób zdjęcie.

Na zwycięzców czekają nagrody i wyróżnienia.

 

Zdjęcie panoramy Kielc z amfiteatrem na pierwszym planie a na tym infografiki związane ze zdrowiem jak strzykawka, serce, ekg

2023-08-22

Powiedz czy Kielce tworzą warunki dla jakości życia i zdrowia swoich mieszkańców?

Ankieta trwa do 15 września!

Eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej (GAP) oraz Grupą LUX MED opracowali Indeks Zdrowych Miast. To autorskie i długofalowe przedsięwzięcie, które jest częścią inicjatywy Healthy Cities, wielowymiarowego projektu z obszaru zrównoważonego rozwoju. Wyniki prac obrazują, jak polskie miasta dbają o podstawowe dziedziny związane ze zdrowiem swoich mieszkańców. Zostaną one opublikowane w październiku 2023 r.  

W prowadzonych w 2022 roku pracach analizie poddano wszystkie polskie miasta na prawach powiatu. Zostały one oceniane na podstawie analizy dostępnych baz statystycznych m.in. w zakresie: demografii, zdrowia, edukacji, mieszkalnictwa, warunków społeczno-ekonomicznych, kultury, środowiska oraz programów publicznych.  

W kolejnej edycji indeksu  zebrane statystyki poszerzone zostaną o wyniki badań ankietowych, które skierowane są do władz lokalnych i mieszkańców miast na prawach powiatu. Uzyskane odpowiedzi pozwolą uszczegółowić diagnozę tego, jakie miasta tworzą warunki dla jakości życia i zdrowia swoich mieszkańców. W tym celu opracowana została ankieta, którą chcielibyśmy u Państwa przeprowadzić.  

widok na projektowany budynek od strony ul. Silnicznej

2023-07-31

Konsultacje społeczne budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową przy ul. Silnicznej - TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze oraz z garażem podziemnym na samochody osobowe przy ul. Silnicznej w Kielcach.

Uwagi do wniosku można wnosić w terminie do dnia 21.08.2023 r.

2023-07-24

Konsultacje społeczne projektu projektu dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego"

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi do  można wnosić w terminie do dnia 28.08.2023 r.

Wizualizacja projektu zabudowy, 2 wieżowce oraz 6 bloków z zielonymi dachami

2023-07-07

Konsultacje społeczne budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługowo-handlową przy ul. Mielczarskiego 123 - TRYB SPECUSTAWY

Zabrać głos możecie do 28 lipca (piątek).

logo kieleckiego obszaru funkcjonalnego

2023-06-26

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi do  można wnosić w terminie do dnia 30.07.2023 r.

widok na projektowane budynki wraz z otoczeniem

2023-06-09

Konsultacje społeczne budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym - TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnych z garażem podziemnym przy ul. Zbożowej w Kielcach.

Uwagi do wniosku można wnosić w terminie do dnia 03.07.2023 r.

Widok mapy śródmieścia kielc

2023-05-25

Wybierzmy wspólnie lokalizacje dla stu nowych ławek w śródmieściu!

Ławka to nie tylko relaks na skwerze – to również np. miejsce odpoczynku seniora w drodze ze sklepu do domu.

Sami wiecie najlepiej, gdzie w śródmieściu przydałaby się nowa ławka/ławki – wskażcie nam te miejsca!

Widok listy projektów ze strony internetowej KBO

2023-05-16

Lista projektów opublikowana

Opublikowaliśmy listę wszystkich zgłoszonych w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego projektów.

Widok z góry na obszar planu miejscowego

2023-04-17

Ponowne konsultacje społeczne projektu planu miejscowego „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.1.1 – BARANÓWEK"

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.1.1 – BARANÓWEK" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie będzie się odbywać w dniach od 17.04.2023 r. – 02.06.2023 r.