IDEA KIELCE

plik foto id: 1406000441

AKTUALNOŚCI

Widok ulicy posłowickiej z lotu ptaka

2022-04-28

Konsultacje społeczne inwestycji

„Koncepcja programowa rozbudowy i przebudowy ul. Leśniówka i ul. Posłowickiej w Kielcach”

Widok doliny Silnicy z lotu ptaka, widoczna strefa relaksu

2022-04-15

Raport z konsultacji społecznych parku Dolina Silnicy

Na stronie konsultacji zamieszczony został raport podsumowujący wyniki pierwszego etapu konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji Doliny Silnicy.

2022-04-13

Jubileuszowa odsłona Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego

Kielczanie już po raz dziesiąty będą decydować o zmianach w swojej najbliższej okolicy. Tym razem na realizację pomysłów mieszkańców przeznaczono 8 mln zł. Od 19 kwietnia do 13 maja 2022 roku mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje projekty, które zostaną zrealizowane w 2023 roku. 

2022-04-12

Nagroda Specjalna Ministra Cyfryzacji za aplikację ulepszaMY Kielce

Aplikacja „UlepszaMy Kielce” została wyróżniona Nagrodą Specjalną Ministra Cyfryzacji w ramach nagrody Skrzydła IT w Administracji. Wyróżnienie odebrała zastępca prezydenta Kielc Bożena Szczypiór oraz przedstawiciel naszego Biura Smart City podczas VII Forum Kierowników IT w Administracji. 
 
 
kolorowe serce połączone jak puzzle i osoby wykonujące różne czynności jak sadzenie drzewa, niesienie paczki, trzymanie psa

2022-04-11

Jak oceniasz ofertę organizacji pozarządowych?

Dziś w serwisie Wypowiedz się! rozpoczęła się ankieta skierowana do mieszkańców Kielc. Posłuży jako narzędzie do dokonania oceny realizacji programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Kielce za rok 2021 oraz zainteresowania mieszkańców ofertą organizacji pozarządowych. Ankieta aktywna od 11.04.2022r. do 22.04.2022 r.

ludzie sprzątający miasto

2022-04-11

Posprzątaj z nami Kielce!

W serwisie Wypowiedz się! rozpoczęła się ankieta dotycząca wyboru miejsc, które kielczanie będą wspólnie porządkować. Jest to wstęp do realizacji projektu w ramach Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego pod nazwą ,,15 akcji sprzątania miasta-Przyjazne Kielce”. Spośród lokalizacji, które uzyskają w ankiecie największą liczbę głosów, zostanie wyłonionych 15 obszarów, na terenie których zorganizowana zostanie akcja sprzątania. Projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego. Ankieta aktywna od 11.04.2022 r. do 17.04.2022 r.

Zwycięzcy konkursu wraz z Panią Prezydent Szczypiór na tle zdjęcia panoramy Kielc

2022-03-31

Nagrody w konkursach UlepszaMY Kielce rozdane!

W środę 23 marca odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom dwóch konkursów edukacyjnych prowadzonych za pośrednictwem aplikacji UlepszaMY Kielce!

2022-03-28

Konsultacje społeczne projektu zmiany Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce

Konsultacje trwają do 29.04 i dotyczą etapu wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi do projektu zmiany Nr 13 Studium można składać do 23.05.2022 r.

Widok z góry na obszar objęty projektem planu miejscowego

2022-03-17

Konsultacje społeczne projektu mpzp „Kielce Wschód - obszar III.6. – Sandomierska, Poleska, Leszczyńska, Radlińska”

Konsultacje trwają do 18.04 i dotyczą etapu zbierania wniosków do projektu.

2022-03-16

Zielona rewitalizacja płyty Rynku - Wypowiedz się!

Do 22 marca aktywna jest ankieta dotycząca wstępnej koncepcji zielonej rewitalizacji przestrzeni Rynku oraz główne założenia zielonej interwencji.