IDEA KIELCE

plik foto id: 1406000441

AKTUALNOŚCI

obszar inwestycji na fragmencie ortofotomapy

--

Konsultacje społeczne budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową przy ul. Silnicznej w Kielcach- TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze oraz z garażem podziemnym na samochody osobowe przy ul. Silnicznej w Kielcach.

Uwagi do wniosku można wnosić w terminie do dnia 11.04.2023 r.

obszar inwestycji na fragmencie ortofotomapy

--

Konsultacje społeczne budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gen. J. Hauke-Bosaka - TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z lokalami usługowymi i handlowymi w parterze, garażami podziemnymi i miejscami postojowymi przy ul. Gen. J. Hauke-Bosaka w Kielcach.

Uwagi do wniosku można wnosić w terminie do dnia 07.04.2023 r.

Model 3d terenu przy moście na Lubrzance

--

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn: „Koncepcja programowa przebudowy mostu na rz. Lubrzance w rejonie ul. Zielnej w Kielcach”

Przedmiotem konsultacji jest koncepcja programowa przebudowy mostu na rz. Lubrzance w rejonie ul. Zielnej w Kielcach. Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z planowanym zamierzeniem, jak również zebranie opinii i uwag w celu dokonania wyboru optymalnego rozwiązania.

Uwagi można składać do dnia 24.03.2023 r.

fragment ortofotomapy z lokalizacją inwestycji

--

Konsultacje społeczne budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy al. J. Szajnowicza-Iwanowa - TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w tym jeden z usługami w parterze, wraz z garażami podziemnymi na działkach przy al. J. Szajnowicza- Iwanowa w Kielcach.

Uwagi do wniosku można wnosić w terminie do dnia 22.03.2023 r.

Grafika z pomarańczowym tekstem Zagłosuj na Kielce na czarnym tle z logo Orange Polska

--

Ruszył konkurs, w którym Kielce mogą wygrać inteligentne przejście dla pieszych. O wygranej zadecydują głosy mieszkańców.

Kielce biorą udział w konkursie „Inteligentne Przejście” organizowanym przez Orange Polska. O wygranej zadecydują mieszkańcy, głosując za pośrednictwem strony internetowej. W trzech zwycięskich miastach Orange przekształci po jednym niebezpiecznym przejściu dla pieszych w dużo bezpieczniejsze, aktywne przejście „smart”. Głosowanie online trwa do 28 marca.

logo Rewitalizacji Miasta Kielce

--

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji - zgłoś swoje propozycje działań

Ortofotomapa z zaznaczonym na żółto terenem inwestycji

--

Konsultacje społeczne budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wraz z garażem podziemnym przy ul. Górnej, Zbożowej i E. Taylora - TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wraz z garażem podziemnym na działkach nr ewid. 233/2, 234, 235 obręb 0011 przy ul. Górnej, Zbożowej, E. Taylora w Kielcach.

Uwagi do wniosku można wnosić w terminie do dnia 13.03.2023 r.

--

Ankieta dotycząca Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, przygotowaliśmy ankietę, dzięki której będziemy mogli usprawnić proces realizacji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego w kolejnych latach.

Ankieta aktywna w dniach 02.02.2023 r. - 24.02.2023 r.

Widok ulicy sienkiewicza z lotu ptaka

--

Ankieta badania opinii publicznej w ramach monitorowania "Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City"

Przedmiotowa ankieta jest elementem corocznego systemu monitoringu, który pozwala zidentyfikować i określić kierunki zmian w ramach oceny warunków życia w Kielcach przez opinię publiczną.

Ankieta aktywna w dniach 01.02 - 12.03.2023 r.

--

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+

Zapraszamy mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie dotyczącej obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej z perspektywy Państwa miejsca zamieszkania.