IDEA KIELCE

plik foto id: 1406000441

AKTUALNOŚCI

Widok skrzyżowania al. Solidarności i okolic ul. Świerczyńskiej z lotu ptaka

--

Konsultacje społeczne inwestycji „Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach”

Przedmiotem konsultacji jest wstępna koncepcja projektowa rozbudowy układu komunikacyjnego obszaru po północnej stronie drogi ekspresowej S74 i wschodniej stronie alei Solidarności – drogi krajowej nr 73.

Postaci wspinające się po drabinie, by sięgnąć po puchar

--

Webskie Kielce. Datathon Idea Kielce 2022

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w drugiej edycji Konkursu „Webskie Kielce. Datathon Idea Kielce 2022”.

Poszukaj informacji, narysuj wykres, opowiedz o mieście. Konkurs poświęcony jest korzystaniu z miejskich danych przestrzennych.

Nagroda główna w wysokości 5 000 zł.

 

--

„Młodzi Naukowcy – Kielce 2022”. Ruszyła trzecia edycja konkursu na najlepsze prace dyplomowe

Ciekawa i odkrywcza praca dyplomowa może być nie tylko udanym zakończeniem wyższego etapu edukacji czy przepustką na kolejny jego stopień. Najlepsze ze zgłoszonych prac mają szansę na zdobycie nagrody oraz mogą przyczynić się do rozwoju i promocji Miasta Kielce.

Widok z góry na obszar objęty zmianą 15

--

Konsultacje społeczne projektu zmiany Nr 15 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce

Konsultacje trwają do 05.08 i dotyczą etapu wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi do projektu zmiany Nr 15 Studium można składać do 29.08.2022 r.

Zdjęcie koron drzew na tle nieba

--

Konkurs dla szkół podstawowych "Namierzamy drzewa" - WYNIKI

Znamy już wyniki Konkursu "Namierzamy drzewa"

Zadaniem młodych ludzi było rozpoznanie drzew rosnących na terenie Kielc, dokumentacja ich położenia z wykorzystaniem aplikacji mobilnej „Ulepszamy Kielce” oraz wykonanie prezentacji multimedialnej na temat roli, którą pełnią drzewa w miastach.

Widok z góry na obszar objęty planem miejscowym

--

Konsultacje społeczne projektu planu miejscowego „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.1 – w rejonie ulicy Świętokrzyskiej i alei Solidarności – centrum biznesu”

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.1 – w rejonie ulicy Świętokrzyskiej i alei Solidarności – centrum biznesu” oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wyłożenie będzie się odbywać w dniach od 06.06.2022 r. – 08.07.2022 r. 

Widok z góry na obszar objęty planem miejscowym

--

Konsultacje społeczne projektu planu miejscowego „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.3.2 – W REJONIE ULIC ZAGNAŃSKIEJ I WITOSA – CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE”

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.3.2 – W REJONIE ULIC ZAGNAŃSKIEJ I WITOSA – CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wyłożenie będzie się odbywać w dniach od 01.06.2022 r. – 04.07.2022 r. 

Widok z góry na obszar objęty projektem planu miejscowego

--

Konsultacje społeczne projektu mpzp „KIELCE POŁUDNIE – DYMINY: OBSZAR 1 – Ściegiennego, Łanowa, Skibowa”

Konsultacje trwają do 24.06 i dotyczą etapu zbierania wniosków do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Widok doliny Silnicy z lotu ptaka, widoczna strefa relaksu

--

Raport z konsultacji społecznych parku Dolina Silnicy

Na stronie konsultacji zamieszczony został raport podsumowujący wyniki pierwszego etapu konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji Doliny Silnicy.

--

Jubileuszowa odsłona Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego

Kielczanie już po raz dziesiąty będą decydować o zmianach w swojej najbliższej okolicy. Tym razem na realizację pomysłów mieszkańców przeznaczono 8 mln zł. Od 19 kwietnia do 13 maja 2022 roku mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje projekty, które zostaną zrealizowane w 2023 roku.