IDEA KIELCE

plik foto id: 1406000441

AKTUALNOŚCI

widok na planowane budynki w porze wieczornej

2024-05-24

Konsultacje społeczne budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Konsultacje dotyczą budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze i garażem podziemnym na działkach nr ewid. 753 i 754/4 obręb 0015 przy ul. Krakowskiej w Kielcach.

Uwagi do wniosku można wnosić do dnia 14.06.2024 r.

Widok na planowane budynki

2024-05-10

Konsultacje społeczne budowy budynków mieszkalnych oraz parku kieszonkowego na Baranówku - MODYFIKACJA WNOSKU (TRYB SPECUSTAWY)

Konsultacje dotyczą budowy niskich budynków mieszkalnych: wielorodzinnych z garażami oraz jednorodzinnych szeregowych, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Rajtarskiej. Jako inwestycja towarzysząca powstanie również ogólnodostępny park kieszonkowy u zbiegu ulic Janczarskiej, Czarnieckiego i Żółkiewskiego.

Uwagi do wniosku można wnosić do dnia 31.05.2024 r.

20 przedstawiona jako cyfra 2 i 0 w formie gwiazdek

2024-05-01

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej i Kielcach "20 lat minęło – Kielce w Unii Europejskiej” z okazji 20-lecia wstąpienia Polski do UE

Prezydent Miasta Kielce zaprasza do udziału w konkursie pt.: „20 lat minęło – Kielce w Unii Europejskiej”, którego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat członkostwa Polski i Kielc w UE.

Rysunek trójki rowerzystów na tle zieleni i miasta

2024-04-29

Konsultacje społeczne inwestycji: „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce”

Konsultacje dotyczą projektu koncepcyjnego budowy dróg rowerowych, dróg pieszo-rowerowych oraz chodników planowanych do realizacji w 2 lokalizacjach: ulice Żelazna-Gosiewskiego-Zagnańska oraz al. Szajnowicza-Iwanowa

logo rewitalizacji

2024-04-22

KIELECKI KOMITET REWITALIZACJI

Konsultacje dotyczą dotyczą projektu uchwały w sprawie Kieleckiego Komitetu Rewitalizacji. Komitet stanowić będzie organizacyjny łącznik i sprawny kanał komunikacji między władzami miasta a jego mieszkańcami. 

Napisy Idea Kielce BO Kielce tworzymy razem i kielecki budżet obywatelski oraz obraz cztery koła licznika odliczającego czas 19 dni 11 godzin 50 minut 0 sekund

2024-04-16

Wystartowała tegoroczna edycja Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego

W 12. edycji KBO na pomysły kielczanek i kielczan będzie przeznaczonych 9,3 mln zł – 5,5 mln zł na projekty inwestycyjne duże, 2,5 mln zł na projekty inwestycyjne małe, 1 mln zł na projekty zielone i 300 tys. zł na projekty nieinwestycyjne. Na Wasze propozycje czekamy od 16 kwietnia do 5 maja. Projekty można zgłaszać tylko drogą elektroniczną przez platformę bo.kielce.eu. Osoby, które nie mają dostępu do komputera lub internetu zapraszamy do Urzędu Miasta przy Strycharskiej lub do Centrum Organizacji Pozarządowych przy Wojska Polskiego. W tym roku wprowadzono zmiany w regulaminie.

logo ZITKOF

2024-03-22

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+

Zapraszamy mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego do zapoznania się nową Strategią Rozwoju Ponadlokalnego oraz podsumowaniem i raportami z konsultacji społecznych

Mapa miasta Kielce

2024-02-27

Plan Ogólny miasta Kielce - wydłużenie terminu

Etap zbierania wniosków do Planu Ogólnego miasta Kielce został wydłużony o dwa tygodnie. Czas na przesłanie swoich propozycji trwa od 01.02.2024 r. do 15.03.2024 r.

Widok z lotu ptaka na budynki wielorodzinne planowane w ramach inwestycji

2024-02-21

Konsultacje społeczne zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami i handlem przy ul. Hauke - Bosaka w Kielcach - TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami i handlem w parterze w części budynków, garażami podziemnymi, na działkach nr ewidencyjny: 1176, 1177, 1178, 1179/1, 1179/2, 1179/3, 1179/4, 1179/5, 1179/6, 1179/7, 1179/8, 1179/9 obręb 0024 przy ul. Hauke - Bosaka w Kielcach.

Uwagi do wniosku można wnosić do 13.03.2024 r.

Widok na planowane budynki

2024-02-16

Konsultacje społeczne budowy budynków mieszkalnych oraz parku kieszonkowego na Baranówku - TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy budynków mieszkalnych: wielorodzinnych z garażami oraz jednorodzinnych szeregowych, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Rajtarskiej. Jako inwestycja towarzysząca powstanie również ogólnodostępny park kieszonkowy u zbiegu ulic Janczarskiej, Czarnieckiego i Żółkiewskiego.

Uwagi do wniosku można wnosić do dnia 08.03.2024 r.