Kilka słów o nas...

Wprowadzenie GIS w Urzędzie Miasta w Kielcach poprzedziło wykonanie szczegółowej analizy potrzeb w odniesieniu do realizowanych zadań, opisanych także jako procesy systemu zarządzania ISO 9001:2001. Na tym etapie zbadano także posiadane zasoby informacji przestrzennych, formy ich przechowywania, aktualność i zakresy wykorzystywania.

Na podstawie analizy uznano trzy obszary zadaniowe za kluczowe pod względem wytwarzania i wykorzystywania informacji przestrzennych – planowanie i projektowanie przestrzenne, ochronę środowiska oraz geodezję wraz z gospodarką nieruchomościami. Zadbano o pozyskanie danych przestrzennych GIS w tych obszarach, które miały być wykorzystywane w Systemie, poprzez odpowiednie opracowania, konwersję i zakup danych.

Zdecydowano, że w pierwszym etapie GIS powinien być wdrożony jako wsparcie procesu inwestycyjnego ukierunkowanego na obsługę inwestora. Proces obejmuje planowanie przestrzenne oraz procedury administracyjne prowadzące do uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę, poprzedzonego zgodnie z przepisami wydaniem innych niezbędnych decyzji, w tym tzw. decyzji środowiskowej.

Geoportal, czyli powszechnie dostępne na stronach internetowych urzędu „okno” do zasobu danych przestrzennych o licznych funkcjach przydatnych nie tylko dla mieszkańców miasta, ale również dla obecnych u potencjalnych inwestorów, turystów czy gości i wystawców Targów Kielce. Informacje mogą być prezentowane są na tle wysokorozdzielczych ortofotomap lub numerycznego modelu terenu. Obok informacji z zakresu planowania przestrzennego i środowiska w kieleckim Geoportalu udostępnione zostały dane z zasobu geodezyjnego, takie jak ewidencja gruntów i budynków wraz z adresami oraz sieci uzbrojenia terenu.


Korzyści jakie daje GIS miastu Kielce:


- Lepszy dostęp do informacji dla mieszkańców, inwestorów oraz turystów.
- Udostępnianie pracownikom Urzędu ogromnych zasobów informacji i danych niezbędnych do ich pracy.
- Sprawniejsza obsługa interesantów.
- Zwiększenie efektywności wykonywania codziennych zadań w Urzędzie poprzez szybki dostęp do aktualnych, dokładnych cyfrowych informacji.
- Znaczne obniżenia kosztów oraz poprawa efektywności pracy poprzez eliminację lub znaczne ograniczenie powielania tych samych danych w poszczególnych Referatach Urzędu.
- Poprawa dokładności istniejących informacji.
- Wsparcie wszelkich procesów decyzyjnych.
- Poprawa efektywności zarządzania zasobami Miasta, w tym w zakresie gospodarki przestrzennej.
- Lepszy monitoring środowiska (w tym monitoring hałasu, rozkładu zanieczyszczeń oraz ocena zagrożeń środowiska).
- Możliwość generowania map tematycznych, zadawania pytań do bazy danych i tworzenia raportów.
- Wsparcie promocji miasta .

Na zakończenie trzeba podkreślić, że celem władz Kielc jest budowa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagania procesów zarządzania dla Miasta wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną i zapewnienie dla jego realizacji odpowiedniej infrastruktury informacji przestrzennej. Planowany jest więc rozwój Systemu, włączenie do niego wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta, udostępnienie w jego ramach danych przestrzennych służbom ratowniczym i Policji, kieleckim uczelniom oraz współpraca zmierzająca do wspólnego korzystania z danych przestrzennych, dokładniejszych i pełniejszych oraz zawsze aktualnych.


Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE