IDEA KIELCE

plik foto id: 1406000441

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn: „Rozbudowa ul. O. Lwowskich i ul. J. Piłsudskiego w Kielcach” oraz "Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej w Kielcach"

Przedmiotem konsultacji jest rozbudowa ulicy  Orląt Lwowskich i ul. J. Piłsudskiego  w Kielcach o łącznej długości 480 m oraz rozbudowa skrzyżowania ul. BP. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej w Kielcach.