IDEA KIELCE

plik foto id: 1406000441

Konsultacje społeczne MPZP Zmiana Nr 2 terenu „KIELCE WSCHÓD – OBSZAR III.3 OSTROGÓRKA – Wojska Polskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Konsultacje dotyczą zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE WSCHÓD – OBSZAR III.3 OSTROGÓRKA – Wojska Polskiego”. Obszar zmiany obejmuje teren położony w południowo - wschodniej części miasta Kielce w rejonie ulic: Wrzosowej, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Łukowej