IDEA KIELCE

plik foto id: 1406000441

Konsultacje społeczne na temat preferencji mieszkańców co do zagospodarowania parku miejskiego Dolina Silnicy

Prezydent Miasta Kielce zaprasza Mieszkańców Kielc do wzięcia udziału w pierwszym etapie konsultacji dotyczących zagospodarowania parku miejskiego Dolina Silnicy. Celem przedsięwzięcia jest „zielona rewitalizacja” tego miejsca, którego wysoki potencjał nie jest dotychczas w pełni wykorzystany dla dobra nas wszystkich. Informacje przekazane przez Państwa będą służyć do opracowania wytycznych i programu funkcjonalno-użytkowego dla zaprojektowania i realizacji parku.

Konsultacje trwają od 13.09.2021 r. do 31.10.2021 r.