IDEA KIELCE

plik foto id: 1406000441

Konsultacje społeczne projektu "uchwały krajobrazowej"

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Kielce, czyli tzw. uchwały krajobrazowej. Wyłożenie będzie się odbywać w dniach od 22.07.2021 r. – 16.09.2021 r.