IDEA KIELCE

plik foto id: 1406000441
Widok z góry na obszar objęty zmianą 15

Konsultacje społeczne projektu zmiany Nr 15 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce

Konsultacje trwają do 05.08 i dotyczą etapu wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi do projektu zmiany Nr 15 Studium można składać do 29.08.2022 r.


Obszar zmiany Nr 15 Studium obejmuje rejon ulic: Krakowskiej, Jana Pawła II i Ogrodowej (tzw. Wzgórze Karscha).