IDEA KIELCE

plik foto id: 1406000441

KONSULTACJE SPOŁECZNE Ankieta w ramach prac nad opracowaniem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”

Miasto Kielce przystąpiło  do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o udostępnienie danych dotyczących zużycia energii i paliw.  Uwzględnienie w PGN planowanych przez Państwa przedsięwzięć może ułatwić pozyskanie przez Państwa wsparcia finansowego ze środków zewnętrznych.

Konsultacje trwają do 15.10.2021 r.