IDEA KIELCE

plik foto id: 1406000441

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Konsultacje dotyczą propozycji granic i sposobów wyznaczenia obszarów zdegradowanych oraz obszaru rewitalizacji w Kielcach.

To pierwszy krok do powstania ważnego dla miasta dokumentu, jakim jest Gminny Program Rewitalizacji.