IDEA KIELCE

plik foto id: 1406000441
Widok z góry na obszar objęty projektem planu miejscowego

Konsultacje społeczne projektu mpzp „KIELCE POŁUDNIE – DYMINY: OBSZAR 1 – Ściegiennego, Łanowa, Skibowa”

Konsultacje trwają do 24.06 i dotyczą etapu zbierania wniosków do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko.


Obszar planu obejmuje teren położony w południowej części miasta Kielce pomiędzy ulicami: Ściegiennego, Łanową, Skibową.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.