IDEA KIELCE

plik foto id: 1406000441
Widok z góry na obszar objęty planem miejscowym

Konsultacje społeczne projektu planu miejscowego „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.3.2 – W REJONIE ULIC ZAGNAŃSKIEJ I WITOSA – CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE”

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.3.2 – W REJONIE ULIC ZAGNAŃSKIEJ I WITOSA – CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wyłożenie będzie się odbywać w dniach od 01.06.2022 r. – 04.07.2022 r.