IDEA KIELCE

plik foto id: 1406000441
azbest na dachu

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kielce na lata 2023-2026.