IDEA KIELCE

plik foto id: 1406000441
Widok z góry na obszar planu miejscowego

Konsultacje społeczne projektu planu miejscowego „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.1.1 – BARANÓWEK"

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.1.1 – BARANÓWEK" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie będzie się odbywać w dniach od 12.01.2023 r. – 27.02.2023 r.