IDEA KIELCE

plik foto id: 1406000441
Ortofotomapa z zaznaczonym na żółto terenem inwestycji

Konsultacje społeczne budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wraz z garażem podziemnym przy ul. Górnej, Zbożowej i E. Taylora - TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wraz z garażem podziemnym na działkach nr ewid. 233/2, 234, 235 obręb 0011 przy ul. Górnej, Zbożowej, E. Taylora w Kielcach.

Uwagi do wniosku można wnosić w terminie do dnia 13.03.2023 r.