IDEA KIELCE

plik foto id: 1406000441
logo Rewitalizacji Miasta Kielce

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji - zgłoś swoje propozycje działań


W lutym bieżącego roku miasto Kielce rozpoczęło pracę nad sporządzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030.  Dokument ten umożliwiać będzie realizację różnych działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie tylko przez samorząd, ale również przez mieszkańców i podmioty zewnętrzne, np. organizacje pozarządowe lub firmy.

W związku z tym zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania swoich propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zgłoszone propozycje będą mogły zostać ujęte w zapisach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2023-2030.

Więcej informacji na stronie internetowej miasta Kielce oraz na BIP.