IDEA KIELCE

plik foto id: 1406000441
obszar inwestycji na fragmencie ortofotomapy

Konsultacje społeczne budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową przy ul. Silnicznej w Kielcach- TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze oraz z garażem podziemnym na samochody osobowe przy ul. Silnicznej w Kielcach.

Uwagi do wniosku można wnosić w terminie do dnia 11.04.2023 r.